Vælg dit medie, Projekt gode vådrum

Denne case er et supplement til Værdibygs vejledning ’Vælg dit medie’.