Halvåret der gik i Værdibyg

Vejledninger, video, videreudvikling af værktøjer og hvad vil du mere? Vi ser tilbage på første halvår af 2023 i Værdibyg.

Sommeren er over os og med den forhåbentlig stadig masser af sol, strand og sveddryppende danske tour-triumfer. Men hvad ligger der egentlig lige bag os? Vi trykker rewind og spoler båndet tilbage til årets start i Værdibyg og ser på udgivelser og aktiviteter. Følg med, og se, om du er gået glip af noget.

Konflikter koster kassen

Tre udgivelser om procesledelse fylder godt i publikationsporteføljen i 2023. Det er der god grund til, for konflikter fylder meget i byggeprojekter, og de koster kassen. Mediationsinstituttet har tidligere anslået, at konflikter koster byggebranchen omkring 2,2 mia. kroner om året, svarende til 22 procent af branchens resultat efter skat.

Der er altså penge at hente i at minimere risikoen for konflikter, men hvordan griber man det an? Det kan du blive klogere på i tre udgivelser, som udkom mellem marts og juni.

Den første publikation var “Kender du typen?”, som handler om hvordan man bruger persontypetests til at styrke samarbejdet i byggeprojekter og forebygge dyre og tidskrævende konflikter. Vi ser en udvikling hen imod en større kompleksitet i byggeriet med øget brug af partneringvarianter som fx de strategiske partnerskaber. Når man øger kompleksiteten i organisering, øger man også den sociale kompleksitet – og dermed behovet for nye redskaber at navigere med og efter.

”Vi skal forstå den menneskelige dynamik – specielt i de her fag, hvor vi er meget teknisk orienterede i vores tilgang og forståelse. Og der byder personprofiler sig til som et relativt enkelt redskab, som man hurtigt kan forstå og lære at anvende forsvarligt. Vi oplever, at den italesættelse, der sker i brugen af personprofiler sammen med bygherren, er en stor hjælp ift. at få lavet en psykologisk kontrakt om, hvad vi skal gøre for at få et godt og anstændigt arbejdsmiljø på projekterne,” mener samarbejdsudvikler i Enemærke & Petersen a/s, Jens Klostergaard, som har bidraget til publikationen med sine mange års erfaringer med brug af persontypetests i byggeriet.

Gennem en case får man også et indblik i, hvordan Nationalbanken konkret bruger persontypetests i forbindelse med udbud.

Forstå de fire grundlæggende konflikttyper

Den anden vejledning i serien – ”Forstå og håndter konflikter” – giver en introduktion til, hvordan man kan lære at kende, forstå og håndtere konflikter i byggeprojekter. Den indeholder desuden en konkret case fra et konfliktramt renoveringsprojekt, hvor arbejdet med at håndtere konflikter har skabt mærkbare resultater.

Publikationen er udarbejdet i et samspil med Anne Buhl fra Buhl Mediation. Hun fortæller, at en måde at blive bedre til at løse konflikter er, at man forstår de fire grundlæggende konflikttyper: pseudo-, interesse-, struktur- og værdikonflikten. Med kendskab til de fire konflikttyper får man redskaber til at identificere, italesætte og håndtere konflikterne og vælge det næste og bedste skridt frem mod en løsning.

”Når byggeprojektets deltagere får en grundlæggende forståelse for konflikternes natur, bliver det også nemmere at tale om og løse op for konflikterne, fordi man kan se, at det er ikke onde intentioner, der står bag uenigheden, men måske bare forskellige opfattelser af situationen,” udtaler Anne Buhl.

Tillid, tillid, tillid

”Tillid i byggeprocessen” er den tredje og sidste publikation i Værdibygs serie af udgivelser om procesledelse. Tillid og samarbejde kræver hårdt arbejde og vedvarende prioritering. I publikationen gives der konkrete bud på, hvordan man i praksis kan arbejde med at etablere og fastholde tillid på sine byggeprojekter. Byggeriet er organiseret i projekter, hvilket bidrager til en ekstra kompleksitet, hver gang man sætter en bygherre, rådgiver, entreprenør, underentreprenør, driftsorganisation og brugergruppe sammen i én ny fælles projektorganisation.

”Hvis vi i samarbejdet, opbygger tillid til hinanden, så er vi meget bedre til at finde løsninger, der gavner både processen og kvaliteten af det endelige resultat, så projekterne kommer bedre og lettere i mål – både ift. tid og økonomi. Et godt samarbejdsklima giver hver enkelt person i projektet mulighed for at bidrage med mere,” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Mette Skouenborg, som har udarbejdet publikationen på baggrund af et temamøde afholdt af Værdibyg, hvor Stina Trojlsgaard, direktør og partner i LivingLean og Christian Hartmann, teknisk direktør i Pension Danmark præsenterede perspektiver, erfaringer og cases relateret til opbyggelse og fastholdelse af tillid blandt aktørerne i byggeprocessen.

Grønne publikationer

Det andet store emne i første halvårs publikationer var ikke overraskende bæredygtighed i byggeriet, som på forskellig måde bliver behandlet i vejledningen “Bæredygtighedsledelse” og analyserapporten “Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer”.

Bliv bedre til bæredygtighedsledelse

Bæredygtighedsledelse er en central del af den grønne omstilling af byggeriet. Det er bæredygtighedslederen, der sikrer, at det endelige byggeri lever op til krav og målsætninger om bæredygtighed. Derfor er det afgørende at få styr på denne nye disciplin. I marts lancerede Værdibyg en vejledning, som samler erfaringer med og anbefalinger til bæredygtighedsledelse fra praktikere på tværs af værdikæden. Vejledningen “Bæredygtighedsledelse” beskriver, hvad bæredygtighedsledelse går ud på, hvilke opgaver det omfatter og hvilke kompetencer det kræver. Vejledningen giver desuden anbefalinger til, hvordan bæredygtighedslederen sikrer det nødvendige samspil med andre aktører.

”Hvis bæredygtigt byggeri skal være en ydelse, som størstedelen af byggeriets aktører kan levere eller efterspørge, er det nødvendigt at gøre bæredygtighedsledelse til en mere veldefineret disciplin. Det er målet med vejledningen,” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Stephan Sander.

10 indsatser skal bane vejen for flere bæredygtige byggematerialer

Der er et udbredt ønske blandt byggeriets praktikere om at bygge mere bæredygtigt, men der er også en række oplevede og reelle barrierer for at anvende nye, mere bæredygtige materialer og genbrugsmaterialer. Værdibyg har foretaget en analyse af, hvilke usikkerhedselementer og risici, byggeriets praktikere oplever, når de skal bygge med mere bæredygtige byggematerialer. Analysen “Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer” identificerer seks grupper af barrierer for mere bæredygtige byggematerialer, hvor praktikere vurderer, at risikoen ved materialerne er meget høj. Der mangler f.eks. viden om materialernes egenskaber, og hvordan de anskaffes.

Analysen peger også på 10 indsatser, som bør iværksættes for at håndtere de barrierer, som praktikerne oplever. For hver indsats er der udpeget en part eller aktørgruppe, der er oplagt til at tage indsatsen videre.

”Det er nødvendigt, at vi forstår de usikkerheder, der hersker i branchen, for at finde ud af, hvordan de fjernes, fordeles eller reduceres. Vi håber, at analysen kan være til stor gavn for alle, der ønsker at forstå, hvorfor og hvordan risiko bliver en barriere for at bygge med mere bæredygtige byggematerialer,” udtaler Lennie Clausen, programchef i den filantropiske forening Realdania, som har støttet analysen økonomisk.

Ej blot til læselyst

Nu er Værdibygs formidlingsindsats jo så meget mere end publikationer. Vi har fx de to online mødeserier “Mød Forskerne!” og “Morgenskarp med Værdibyg”, hvor du på en lille time bliver klogere på forskning i byggeriets processer og Værdibygs mange vejledninger.

Mødeserien “Mød Forskerne!” har kørt i højt gear i 2023 med hele fire oplæg, som du kan se eller gense via links.

  1. Erhvervs-ph.d. Andreas Claus Hansen præsenterede et holistisk perspektiv på projektrisikostyring og konkrete eksempler på nogle af de tiltag, Bygningsstyrelsen arbejder med. Desuden var der fokus på de dilemmaer, man skal forholde sig til, når man arbejder med økonomisk risikostyring.
  2. Erhvervs-ph.d. Vibeke Grupe Larsen præsenterede for sit forskningsprojekt, der analyserer og sammentænker eksisterende evalueringsredskaber med den sociale livscyklusvurdering (SLCA) – med alment boligbyggeri som case study.
  3. Lektor Anne Klitgaard præsenterede sin ph.d.-afhandling, som giver forskellige perspektiver på projektledelse og kompleksiteten af projektlederens arbejde.
  4. Mød Forskerne gik live, da professor emeritus Kristian Kreiner fra CBS og programdirektør i Værdibyg Rolf Simonsens drøftede samspillet mellem forskning og praksis foran et spørgelystent publikum i BLOX.

Du kan allerede nu begynde at glæde dig til årets femte forskermøde, når Helle Lohmann Rasmussen, Ph.d., Vicedirektør i Dansk Facilities Management, fortæller om sin forskning i processer for overførsel af viden fra drift til byggeri. Hvordan foregår det i praksis, og hvorfor er det så svært?

Enestående Morgenskarp

Morgenskarp med Værdibyg var lidt mere sløv i optrækket – her har vi kun afholdt et møde, hvor programdirektør Rolf Simonsen og projektchef Nina Koch-Ørvad præsenterede hovedpointerne fra analysen “Risiko som barriere for bæredygtige byggematerialer”.

Velkørende netværk og temamøder

Vi har også godt gang i vores to betalingsnetværk Netværk om Strategiske Partnerskaber og Netværk om Kvalitetssikring, hvor der i begge netværk har været afholdt to møder. Vi oplever, at deltagerne har stort udbytte af netværkene – bl.a. er Bjarke Ingels Group i gang med at tilpasse Værdibygs projektgranskningsværktøj til deres egen organisation.

Og endelig har vi afholdt temamøder om bæredygtighedstiltag – alt det, du selv kan gøre for at øge bæredygtigheden i din organisation eller i et byggeprojekt, uden at nogen har stillet krav om det. Vi har indtil videre afholdt temamøder for de udførende og for rådgiverne – se oplæg fra de udførendes temamøde her og oplæg fra rådgivernes møde her og glæd dig til det sidste møde i rækken, som er for bygherrerne og forventes afholdt i september.

God sommer fra alle os i Værdibyg 🌞

 

 

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke