Værdibyg har lavet to vejledninger om strategiske partnerskaber – men det er et område i stadig rivende udvikling. Derfor er der brug for fortsat at have et forum på tværs af byggeriets parter, hvor vi kan drøfte og udvikle partnerskabsmodellen i byggeriet samt udveksle erfaringer.

Strategiske partnerskaber er en forholdsvis ny udbuds- og samarbejdsform i den danske byggebranche, der tegner til at have store potentialer til, at kunne forbedre byggeprojekter med hensyn til kvalitet, budgetsikkerhed, hurtig eksekvering og bæredygtighed. De foreløbige erfaringer fra disse samarbejder er meget positive og med de nuværende partnerskaber og igangværende udbud forventes de samlede brancheaktiviteter i strategiske partnerskaber, at blive på mindst 25 milliarder kroner over en 10-årig periode.

Netværk om Strategiske Partnerskaber er for alle interesserede

Med Netværk om Strategiske Partnerskaber imødekommer Værdibyg det behov, der er i branchen for at udveksle erfaringer og dele viden om strategiske partnerskaber på tværs af partnerskaber, virksomheder og faggrupper. Netværket faciliteres sammen med Smith, der gennem de sidste 25 år har beskæftiget sig med gentagende samarbejdsformer og strategisk udvikling inden for byggeri og anlæg. Smith varetager desuden rollen som partnerskabsudvikler i det strategiske partnerskab, fsbHJEM.

Netværket er for både bygherrer, rådgivere og udførende, der ønsker løbende at holde sig opdateret og have mulighed for at dykke dybere ned i aktuelle emner vedrørende samarbejdsformen og de konkrete partnerskaber i Danmark.

Medlemmerne er medbestemmende på de emner, der tages op på netværksmøderne. Der afholdes fire heldagsmøder (10-16) årligt. Medlemskab af Netværk om Strategiske Partnerskaber er personligt og koster 6.500 kr. ex. moms om året.

Netværket blev etableret i efteråret 2021 og tæller i dag ca. 30 deltagere.

 

Pris:

Netværket mødes fire gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde. Prisen for et års deltagelse er 6.500 kr. ex. moms.

 

Hent Værdibygs vejledninger om strategiske partnerskaber her:

 

Læs også: Strategiske partnerskaber i internationalt perspektiv