Kvalitetssikring er et vigtigt element i byggeprocessen, som er med til at sikre, at det endelige byggeri udføres i den ønskede kvalitet, til tiden og indenfor budgettet. Værdibyg inviterer nu alle interesserede i at deltage i et tværfagligt netværk med fokus på Kvalitetssikring.

Netværket er for både bygherrer, rådgivere og udførende, der ønsker at udveksle erfaringer og opnå ny viden om kvalitetssikringsdisciplinens mange facetter.

Formålet med netværket er:

 • Være et forum for fælles drøftelser på tværs af virksomheder og faggrupper
 • Etablere og fremme erfaringsudveksling og netværk mellem deltagerne
 • Dele viden gennem oplæg og cases fra både netværksdeltagerne og eksterne fagpersoner
 • Diskutere aktuelle udfordringer og udvikle ny viden om den gode kvalitetssikringsproces

 

Emner

I netværket forventer vi bl.a. at komme rundt om følgende emner:

 • Bæredygtighed
 • Digitale løsninger
 • Samarbejde og ledelse
 • Den projekttilpassede ydelse
 • Hvordan sikrer vi at bygherren stiller de rigtige krav, samt får hvad der bliver lovet?
 • Aftalegrundlag og regelsæt
 • Kvalitetssikring på byggepladsen og fagtilsyn

Netværket skal i høj grad understøtte deltagernes interesser og aktuelle problemstillinger. Derfor vil vi hele tiden afstemme med jer, hvilke emner der er behov for at dykke ned i, og hvor den gode energi er.

 

Format

Som udgangspunkt vil vi afholde 4 årlige netværksmøder, hvor hver andet mødet er fysiske heldagsmøder (kl. 9.30-16.00) og hvert andet er 3 timers online møder. De fysiske heldagsmøder afholdes i BLOX i København, men der vil også være mulighed for at planlægge møder hos deltagerne, f.eks. i Aarhus.

Da det er et nyt netværk, vil vi i fællesskab løbende evaluere og tilpasse form og indhold.

 

Medlemskab

Deltagelse i netværket koster 6.500 kr. ekskl. moms årligt, som dækker over fire møder inkl. er fuld forplejning til alle fysiske møder.

Vi ønsker at skabe og fastholde en kreds af deltagere med fælles interesser og udfordringer, som vil dele erfaringer i en afgrænset kreds, hvor deltagerne lærer hinanden godt at kende. Medlemskabet af netværket er derfor personligt, og det er ikke muligt at sende en kollega, hvis man selv er forhindret i at deltage. Denne form giver de bedste forudsætninger for at erfaringsudveksle med en høj grad af åbenhed og tillid – også om problemstillinger man normalt ikke vil lægge frem til diskussion.

Der er begrænsede pladser i netværket. Tilmelding af netværket sker efter først til mølle princippet.

 

Retningslinjer

 • Netværket er et interesse baseret forum for faglig erfaringsudveksling. Derfor er deciderede salgs- og markedsføringsmæssige aktiviteter ikke tilladt – hverken ved netværkets-arrangementerne eller i forlængelse af disse.
 • Oplever deltagere habilitetsproblemer, der kan være mellem enkeltpersoner eller virksomheder i forhold til aktuelle sager og udbud, tager man kontakt til Værdibyg for at få det løst.
 • Det der lægges frem i netværket, er til personlig brug og må kun videreformidle i generel/anonym form medmindre andet er aftalt med de aktuelle parter.

 

Møder i 2023

 • Onsdag den 22. februar kl. 9.30-16.00 (FYSISK)
 • Tirsdag den 9. maj kl. 9.00-12.00 (ONLINE)
 • Torsdag den 7. september kl. 9.30-16.00 (FYSISK)
 • Tirsdag den 28. november kl. 9.00 – 12.00 (ONLINE)

 

“Frivillige” online “kaffe-briefings” hvor deltagerne selv bringer emner til bordet

 • Onsdag den 29. marts kl. 9.00-10.00
 • Torsdag den 8. juni kl. 9.00-10.00
 • Onsdag den 25. oktober kl. 9.00-10.00