Halvåret der gik i Værdibyg

Vi kigger tilbage på det forgangne halvår - læs med og se om der er udgivelser og oplæg, du har overset.

Nu går året på hæld, så hæld gløgg i glasset, tænd op i pejsen og sæt dig i lænestolen og se, hvad du fik fra Værdibyg, og hvad du gik glip af, i det forgangne halvår (for første halvdel af 2023 se her).

Værdibyg og Konstruktørforeningen fandt endelig sammen

Sommerferien var dårligt overstået, før Konstruktørforeningen og Værdibyg efter et længere kurmageri kunne annoncere, at man nu havde fået papir på hinanden. Der har i mange år været en god dialog mellem Værdibyg og Konstruktørforeningen og samarbejde om en række konkrete aktiviteter – bl.a. omkring bygningskonstruktøruddannelserne og arbejdet i Lean Construction-DK.

Men nu er Konstruktørforeningen indtrådt i Værdibyg på lige fod med de seks andre store brancheorganisationer i byggeriet – DI Byggeri, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, BAT Kartellet, TEKNIQ arbejdsgiverne og Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI.

Konstruktørforeningens næstformand Jette Leth Fejerskov Djælund, indtrådte i Værdibygs styregruppe og fulgtes senere af Lisbeth Fjordvald, der deltager medlemsrepræsentant. Jette Leth Fejerskov Djælund udtrykte glæde over, at samarbejdet med de øvrige organisationer i Værdibyg er blevet formaliseret.

”Selvom vi i forvejen møder Konstruktørforeningens medlemmer som aktive aktører i de virksomheder, der er medlemmer i brancheorganisationerne, så er det en styrke, at vi har fået Konstruktørforeningen med i samarbejdet om Værdibyg. Konstruktørforeningen har et stærkt dansk og internationalt netværk og ikke mindst en stærk kontakt til konstruktøruddannelserne, som uddanner en betydelig del af fremtidens aktører i byggeriets processer, som netop er Værdibygs hovedfokus,” udtaler Rolf Simonsen.

Halvårets udgivelser

Oktober bød på en ”digital udgivelse”, da ConTech Lab og Værdibyg lancerede en oversigt, der viser, hvilke digitale værktøjer, der findes til at understøtte processer omkring bæredygtighed i forskellige faser af et byggeprojekt.

“Øget digitalisering er en vigtig løftestang til øget bæredygtighed. Det er det fordi, at de rette digitale værktøjer kan håndtere data og informere beslutninger – og det er der brug for i den bæredygtige byggeproces. Der kommer rigtigt mange nye værktøjer hele tiden – både kommercielle og gratis – og man kan hurtigt miste overblikket over, hvilke muligheder der er, og hvilke typer værktøjer der findes,” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Stephan Sander, som har deltaget i udarbejdelsen af oversigten.

Der er tale om et dynamisk produkt, som skal opdateres løbende i samspil med branchen. Hent oversigten her.

Den gode dokumentationsproces for genbrugsmaterialer

Genbrug af byggematerialer spiller en afgørende rolle for, at byggebranchen kan reducere ressourceforbrug, affaldsproduktion og CO₂-udledning. Men byggeriets praktikere er ofte udfordret af processen med at dokumentere f.eks. ydeevne, konstruktions- og brandegenskaber og arbejdsbeskrivelser, når byggematerialet har ”levet et liv”. Det problem adresserer halvårets første udgivelse fra Værdibyg “Den gode dokumentationsproces for genbrugsmaterialer”, som udkom den 8. november.

”Usikkerheden om genbrugte byggematerialers egenskaber og levetid er svær at håndtere for både bygherrer, rådgivere og udførende, og derfor fravælges genbrugte materialer ofte i mange projekter,” udtalte projektchef i Værdibyg, Nina Koch-Ørvad, som mener, at den rette dokumentation af genbrugsmaterialers egenskaber vil bidrage til at nedbryde usikkerhedsbarrieren og således være afgørende for at understøtte mere genbrug i byggeriet.

Udgivelsen tager afsæt i rapporten ”Den gode dokumentationsproces af genbrugte byggematerialer”, som er udgivet af Social- og Boligstyrelsen og udarbejdet af Værdibyg, Artelia og AAU Build. Her præsenteres en analyse af forskellige materialers genbrugspotentiale, otte cases med eksempler på byggerier, der er lykkedes med at genbruge byggematerialer og en række anbefalinger til praksis.

Find vejledningen og se oplæggene fra lanceringen her.

LCA-processen

“Den gode dokumentationsproces for genbrugsmaterialer” var dårligt leveret fra trykkeriet, før efterårets anden store udgivelse lå klar. Det var en ”rigtig vejledning” – nummer 51 i rækken – om LCA-processen, som blev lanceret den 21. november.

Vejledningen ”LCA-processen” fokuserer på, hvordan resultater fra LCA-beregninger giver værdi i projektet – frem for hvordan selve beregningerne udføres. I vejledningen beskrives – bl.a. gennem eksempler og cases – den proces, hvor LCA indgår som beslutnings- og designværktøj gennem hele byggeprojektets forløb.

”Det er afgørende, at praktikerne får styr på den proces, der sikrer, at livscyklusvurderinger bliver en integreret del af byggeprocessen, så afgørende beslutninger løbende bliver truffet på baggrund af viden om, hvad designoptimering, materialevalg mv. betyder for projektets samlede klimapåvirkning. Det er en forudsætning for, at vi i byggeriet for alvor kan arbejde med at minimere bygningers klimapåvirkning og dermed bidrage til at opfylde de nationale målsætninger for CO2-reduktion,” udtalte seniorprojektleder i Værdibyg Stephan Sander ved lanceringen af vejledningen.

At dømme ud fra interessen for lanceringsarrangementet var det en ivrigt imødeset vejledning. Med 350 tilmeldte blev der sat rekord for Værdibyg-arrangementer.

Hent vejledningen og se oplæg fra lanceringen her.

Tak til den filantropiske forening Realdania for støtten.

Mød Forskerne! Og Morgenskarp med Værdibyg kørte ufortrødent videre

Blandt årets udgivelser og workshops blev der også tid til at afholde flere af vores forskermøder og en enkelt Morgenskarp om bæredygtighedsledelse. Du kan gense møderne, hvis du gik glip af dem – eller hvis du bare gerne vil have gentaget de skarpe pointer:

Mød forskerne! Helle Lohmann Rasmussen ”Om drift til byg”. 

Mød forskerne! Emil Lybæk Jacobsen om produktivitet.

Morgenskarp med Værdibyg om bæredygtighedsledelse.

Og hvis du tror, at vi er færdige for i år, så kan du godt tro om igen. Vi har stadig vores LinkedIn-julekalender, som kører til og med juleaften. Følg med her.

God jul og godt nytår!

Flere nyheder

Værdibyg

Forårets første skud – seks skarpe fra Værdibyg

/
Så er der seks friske morgenmøder at se frem ...
Møde i Netværk om ledelse af den bæredygtige byggeprocesVærdibyg

Forandringsledelse fylder for nye netværk

/
Forandringsledelse var et af de emner, der fyldte meget for ...
Billede af Mikkel A. ThomassenSmith Innovation

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke