Nye vejledninger om risikostyring

Fire nye Værdibyg-vejledninger om risikostyring giver konkrete anbefalinger til hvordan den gode risikostyring kommer rigtigt fra start og udføres på byggeprojekter, samt hvordan udbudsfasen kan bruges aktivt til at reducere risici.

Bygge- og anlægsprojekter er komplekse, og der er mange muligheder for, at projekter kører af sporet. Vurdering af risiko er en forudsætning for at træffe de rigtige beslutninger og skal være central del af både planlægning og styring af projektet, hvor alle parter skal bidrage. De nye vejledninger fra Værdibyg giver et overblik over, hvordan risikostyring bør indgå i alle projektets faser, og hvilke værktøjer der kan understøtte det.

Vejledningerne er skrevet til både bygherrer, der kan skabe det gode grundlag ved etableringen af risikostyring, og de rådgivere og udførende, der behandler risiko i udbudsfasen og gennemfører risikostyring på projekter.

 

 

Vejledningen ”Etablering af risikostyring” giver anbefalinger til, hvordan byggeriets parter i bygge- og anlægsprojekters tidlige faser organiserer god risikostyring. Vejledningen sætter parterne i stand til at vurdere det nødvendige omfang af risikostyring for projektet og etablere en passende risikoorganisation.

Vejledningen ”Risikostyring i udbud og tilbud” giver anbefalinger til, hvordan udbudsfasen kan bruges af både bygherre og tilbudsgiver til at reducere risiko.

Vejledningen ”Risikostyring på byggeprojekter” giver anbefalinger til, hvordan arbejdet med risikostyring opstartes og gennemføres undervejs i projektet på en værdiskabende måde

Kompendiet ”Værktøjer og eksempler til risikostyring” er et opslagsværk, hvor de enkelte værktøjer og eksempler kan bruges hver for sig eller i sammenhæng, afhængigt af ambitionsniveau for risikostyring i det enkelte projekt

Flere nyheder

Rolf Simonsen, sekrateriatsleder i Værdibyg byggeprocesser

De almene renoveringer er oplagte til partnerskaber

/
Med midler fra Landsbyggefonden skal landets almene boliger renoveres. Erfaringer ...
Nina Værdibyg byggeri bæredygtig

Bæredygtighed skal sikres gennem byggeprocesserne

/
Byggeriets bæredygtige omstilling skal sikres gennem en nytænkning ...
Corona samarbejde byggeri dialog

COVID-19 og byggeproces: Hold hjulene igang, men husk dialogen

/
I denne tid presses byggeriets aktører fra mange sider, ...

Samarbejdspartnere