Strategiske partnerskaber rummer potentialer for hele branchen

Vær med når vi i et nyt og spændende workshopforløb stiller skarpt på strategiske partnerskaber og længerevarende samarbejder i København.

Strategiske samarbejder er en ny og interessant model i byggeriet, hvor bygherrer puljer en opgaveportefølje og udbyder den samlet til ét leveranceteam, som løser opgaverne over de følgende 4-6 år. At samarbejdet strækker sig over længere tid end traditionelt gør, at partnerskabet modnes og lærer af fælles erfaringer, samtidig med at der i forholdet er bedre mulighed for at opbygge tillid, åbenhed, og fælles målsætninger. Det gør det lettere at imødekomme misforståelser og dårlig kommunikation, som er dyre følgesvende og en af branchens helt store udfordringer.

I denne type samarbejde ligger der derfor nogle nye, spændende potentialer i forhold til stordrift, færre transaktionsomkostninger, samt bedre muligheder for at kunne igangsætte og løse projekter på mere smidig vis. Samtidig er der også fordele ved at parterne kan opbygge fælles systemer og relationer på tværs af organisationer, som også giver nye muligheder for et bedre samarbejde.

Vær med i et workshopforløb

Det bliver derfor mere og mere relevant at afdække potentialerne og udfordringerne ved dette område, og derfor inviterer vi praktikere i branchen til et workshopforløb i København med start d. 30. oktober 2019, hvor vi sammen skal udarbejde løsninger, værktøjer og anbefalinger, der kan give parterne i byggeriet inspiration til at udbyde og udføre projekter i længerevarende samarbejder – i både stor og lille skala.

Vi udarbejder vejledninger og anbefalinger i samarbejde med REBUS og projektet er støttet af Realdania.

Flere nyheder

Et forår i højt gear og et efterår med overraskelser

/
Fart over feltet og oprustning er noget af det, der ...

Blogindlæg: Når hjemmet bliver til en arbejdsplads

/
Corona har knyttet os til vores hjem på nye må...
Rolf Simonsen, sekrateriatsleder i Værdibyg byggeprocesser

De almene renoveringer er oplagte til partnerskaber

/
Med midler fra Landsbyggefonden skal landets almene boliger renoveres. Erfaringer ...

Samarbejdspartnere