Deltagelse i netværket koster 6.500 kr. årligt (ekskl. moms).

Værdibyg har i 2024 startet nye netværk for personer fra byggeriets værdikæde, som brænder for at udvikle og lede fælles bæredygtige byggeprocesser.

Både i Øst- og Vestdanmark

Vi har etableret to netværk – et i Øst (København) og et i Vest (Aarhus). Dette er netværket for Vestdanmark baseret i Aarhus. Netværket for Østdanmark finder du via dette link.

Behov for nye processer

Hvis vi skal rykke på den bæredygtige dagsorden, så er der brug for nye og bedre processer, der understøtter bæredygtighed i projekterne. Derfor inviterer Værdibyg nu alle interesserede til at deltage i et tværfagligt netværk om ledelse af den bæredygtige byggeproces. Formålet er at skabe et forum, hvor ildsjæle kan udveksle erfaringer, drøfte problematikker og sammen tage de næste skridt i udviklingen af den  bæredygtige byggeproces.

Du har indflydelse på indholdet

Netværket skal understøtte deltagernes interesser og aktuelle problemstillinger. Derfor vil vi løbende afstemme med jer, hvilke emner der er behov for at dykke ned i, og hvor den gode energi er.

Temaer kan f.eks. være nogle af de emner, som Værdibyg allerede arbejder med: Bæredygtighedsprogram, Bæredygtighedsledelse, Bæredygtighed i udbud osv. Men i netværket vil vi beskæftige os mere indgående med, hvordan man gør det i praksis.

Deltagere og møder

Netværket er for både bygherrer, rådgivere, udførende og leverandører, der ønsker at udveksle erfaringer og opnå ny viden om ledelse af den bæredygtige byggeproces’ mange facetter.

Der afholdes fire årlige heldagsmøder, som udgangspunkt i Aarhus, men nogle af møderne kan efter aftale og interesse afholdes hos netværksdeltagerne.

Møder i 2024

  • 29. januar 2024 (afholdt)
  • 2. maj 2024 (afholdt)
  • 27. august 2024
  • 12. november 2024

Der er begrænsede pladser i netværket.

Medlemskab og pris

Deltagelse i netværket koster 6.500 kr.  årligt (ekskl. moms). Beløbet dækker fire møder inkl. fuld forplejning til alle fysiske møder.

Vi ønsker at skabe og fastholde en kreds af deltagere med fælles interesser og udfordringer, hvor alle ønsker at skabe stærke relationer og dele erfaringer i et fortroligt rum. Medlemskabet af netværket er derfor personligt, og det er ikke muligt at sende en kollega, hvis man selv er forhindret i at deltage. Denne form giver de bedste forudsætninger for at erfaringsudveksle med en høj grad af åbenhed og tillid – også om problemstillinger man normalt ikke vil lægge frem til diskussion.

Retningslinjer

  • Netværket er et interessebaseret forum for faglig erfaringsudveksling. Derfor er deciderede salgs- og markedsføringsmæssige aktiviteter ikke tilladt – hverken ved netværksarrangementerne eller i forlængelse af disse.
  • Oplever deltagere habilitetsproblemer, der kan være mellem enkeltpersoner eller virksomheder i forhold til aktuelle sager og udbud, tager man kontakt til Værdibyg for at få det løst.
  • Det, der lægges frem i netværket, er til personligt brug og må kun videreformidles i generel/anonym form, medmindre andet er aftalt med de aktuelle parter.