Deltagelse i netværket koster 6.500 kr. ekskl. moms årligt.

Værdibyg starter nyt netværk for personer fra byggeriets værdikæde, som brænder for at udvikle og lede fælles bæredygtige byggeprocesser.

Både i Øst- og Vestdanmark

Vi sigter mod at etablere to netværk – et i Øst (København) og et i Vest (Aarhus). Dette er netværket for Østdanmark baseret i København. Netværket for Vestdanmark finder du via dette link.

Behov for nye processer

Hvis vi skal rykke på den bæredygtige dagsorden, så er der brug for nye og bedre processer, der understøtter bæredygtighed i projekterne. Derfor inviterer Værdibyg nu alle interesserede til at deltage i et tværfagligt netværk med fokus på ledelse af den bæredygtige byggeproces. Formålet er at skabe et forum, hvor ildsjæle kan udveksle erfaringer, drøfte problematikker og sammen tage de næste skridt i forhold til, hvordan vi ser den fælles bæredygtige byggeproces.

Du har indflydelse på indholdet

Netværket skal i høj grad understøtte deltagernes interesser og aktuelle problemstillinger. Derfor vil vi hele tiden afstemme med jer, hvilke emner der er behov for at dykke ned i, og hvor den gode energi er. Da det er et nyt netværk, vil vi i fællesskab løbende evaluere og tilpasse form og indhold.

Temaer kan f.eks. være nogle af de emner, som Værdibyg allerede arbejder med: Bæredygtighedsprogram, Bæredygtighedsledelse, Bæredygtighed i udbud osv. Men i netværket vil vi beskæftige os mere indgående med, hvordan man gør det i praksis.

Deltagere og møder

Netværket er for både bygherrer, rådgivere, udførende og leverandører, der ønsker at udveksle erfaringer og opnå ny viden om ledelse af den bæredygtige byggeproces’ mange facetter.

Der afholdes fire årlige heldagsmøder, som udgangspunkt hos Værdibyg i København, men nogle af møderne kan efter aftale og interesse afholdes hos netværksdeltagerne.

Møder i 2024

  • 5. februar 2024 (afholdt)
  • 30. april 2024 (afholdt)
  • 28. august 2024
  • 13. november

Der er begrænsede pladser i netværket.

Medlemskab og pris

Deltagelse i netværket koster 6.500 kr. ekskl. moms årligt, som dækker over fire møder inkl. fuld forplejning til alle fysiske møder.

Vi ønsker at skabe og fastholde en kreds af deltagere med fælles interesser og udfordringer, som vil dele erfaringer i en afgrænset kreds, hvor deltagerne lærer hinanden godt at kende. Medlemskabet af netværket er derfor personligt, og det er ikke muligt at sende en kollega, hvis man selv er forhindret i at deltage. Denne form giver de bedste forudsætninger for at erfaringsudveksle med en høj grad af åbenhed og tillid – også om problemstillinger man normalt ikke vil lægge frem til diskussion.

Retningslinjer

  • Netværket er et interessebaseret forum for faglig erfaringsudveksling. Derfor er deciderede salgs- og markedsføringsmæssige aktiviteter ikke tilladt – hverken ved netværksarrangementerne eller i forlængelse af disse.
  • Oplever deltagere habilitetsproblemer, der kan være mellem enkeltpersoner eller virksomheder i forhold til aktuelle sager og udbud, tager man kontakt til Værdibyg for at få det løst.
  • Det, der lægges frem i netværket, er til personlig brug og må kun videreformidles i generel/anonym form, medmindre andet er aftalt med de aktuelle parter.