Kvalitet som tildelingskriterium, Handicaphuset

Denne case er udarbejdet som et supplement til vejledningen ‘Kvalitet som
tildelingskriterium’.