Hvad venter der i 2023?

2022 er slut og vil nok ikke blive savnet af ret mange andre end våbenproducenter og abortmodstandere. Nu er det tid til at se fremad, og i Værdibyg er vi allerede på vej ind i 2023 med fuld fart. Det første halvår kommer som altid i Værdibyg til at handle om samarbejde og processer - men nu tonet godt grønt. Vi ser på de publikationer og projekter, som første halvår af 2023 byder på.

De to første publikationer af en række på fire om procesledelse rammer os allerede her i starten af 2023. Den første er Kender du typen, som handler om brugen af persontypetests i byggebranchen Her er der både gode råd og anbefalinger til arbejdet med persontyper i egen organisation og i samarbejdet med eksterne partnere og interessante cases – blandt andet fra Nationalbanken, hvor persontypetests indgår som en del af udbuddets kriterium ”samarbejdet” i totalrådgiverudbuddet på renovering og restaurering af den ikoniske bygning i Havnegade 5. Anden publikation i serien handler om konflikthåndtering.

Barrierer for genanvendte byggematerialer

I løbet af februar forventer vi at være klar med en rapport om barrierer for brug af nye og genanvendte byggematerialer. Risici i forbindelse med brugen af disse ikke-gennemprøvede materialer og løsninger er en betydelig barriere for, at byggebranchen kan bevæge sig hurtigt nok i en mere bæredygtig retning.

”Målet med projektet er, at branchen får nogle indsigter og strategier til at håndtere de risici og dermed for alvor kan sætte turbo på den grønne omstilling af byggeriet”, fortæller programdirektør i Værdibyg Rolf Simonsen.

Rapporten bygger på både interviews, workshops og et større analysearbejde, som blev sat i gang i efteråret.

Bæredygtighedsledelse

Den grønne omstilling af byggeriet kommer ikke kun til at kræve nye materialer, men også nyt ledelsesfokus i både projektering og udførelse. Vejledningen Bæredygtighedsledelse er den tredje udgivelse fra programmet Bæredygtig Byggeproces. Den sætter fokus på, hvordan man sikrer, at visionen for bæredygtighed i byggeprojektet – som er formuleret og konkretiseret i bæredygtighedsprogrammet – bliver realiseret.

Effektiv byggeproduktion

Endelig er der nyt fra demonstrationsprojektet Effektiv byggeproduktion: et projekt, der har til formål at forbedre ledelsen af byggeproduktionen. Effektiv byggeproduktion udmærker sig ved at arbejde på at forbedre den målbare produktivitet på byggepladserne. De tre entreprenørvirksomheder Adserballe og Knudsen, Enemærke og Pedersen a/s og NCC har hver stillet et større byggeprojekt til rådighed for projektet, som munder ud i en afrapportering og en Værdibyg-publikation.

Projekter på vej

Udover de projekter, som bliver afsluttet, er der en række nye på vej, som vi for alvor tager hul på i 2023.

I projektet LCA-processen har vi netop taget fat på udarbejdelsen af en best practice-vejledning om, hvordan resultater fra LCA-beregninger kan anvendes aktivt og værdiskabende i byggeprocessen.

”Vi skal sikre, at byggeriets parter har det rette videns- og kompetenceniveau, så de ser og forstår, hvordan LCA-beregningerne skaber værdi, og hvad det betyder for byggeprocessen,” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Morten Skaarup Jensen.

Vejledningen forventes klar inden sommerferien og vil sammen med den kommende vejledning Bæredygtighedsledelse og Bæredygtighedsprogram, som udkom i juni, danne et solidt vidensgrundlag for bygherrer, projekterende og udførende, der ønsker at planlægge, lede og gennemføre en bæredygtig byggeproces.

Bæredygtighedstiltag

Som lovet bliver det et år i bæredygtighedens tegn, og endnu et projekt med fokus på den grønne omstilling af byggeriet ser dagens lys. Den første arbejdstitel for projektet var ”Så gør jeg det bare selv!”, og det afspejler meget godt tilgangen i projektet, forklarer seniorprojektleder i Værdibyg Mette Skouenborg: ”Det handler om bæredygtighedstiltag, som der ikke er stillet krav om, men som man forholdsvis nemt selv kan gennemføre, for at øge graden af bæredygtighed i sit byggeprojekt,” udtaler Mette Skouenborg, som også fortæller, at første temamøde/workshop allerede er sat i kalenderen. Mødet henvender sig til udførende og følges senere af et møde for rådgivere.

Den gode byggeproces med genbrugte byggevarer

Et andet nyt projekt, der ser dagens lys i 2023, er en formidlings- og analyseindsats af best practice cases med genbrugte byggematerialer, som Værdibyg udarbejder for BPST i samarbejde med MOE og BUILD.

Der udarbejdes en guide med anbefalinger til byggeprocessen med genbrugte byggevarer og med et overblik over de lovgivningsmæssige barrierer for genbrug af byggematerialer i byggeriet. Guiden retter sig mod bygherrer, rådgivere, entreprenører og byggesagsbehandlere, der ønsker viden om og anvisninger til, hvordan dokumentation af genbrugte byggematerialer kan tilvejebringes og anvendes.

”Projektet skal vise vejen for den gode byggeproces for byggeprojekter med genbrugte materialer. Vi fokuserer specifikt på de udfordringer, der opleves i praksis vedrørende dokumentation – hvilken dokumentation er nødvendig og tilstrækkelig? Hvordan tilvejebringes den, og af hvem, og hvordan aktiveres dokumentationen som input til beslutningsprocessen i byggeprojektet?” udtaler projektchef i Værdibyg Nina Koch-Ørvad.

Byggeprocessen i små og mellemstore projekter – og for små og mellemstore virksomheder

Et tredje projekt, som starter i år, har til formål at understøtte den gode byggeproces i små og mellemstore projekter – og for små og mellemstore virksomheder.

”Det handler både om at forstå de små og mellemstore projekters virkelighed og om at udvikle viden tilpasset den kontekst. Det kan være eksisterende viden om gode byggeprocesser, som skal skaleres og formidles til de mindre virksomheder. Og det kan være ny viden, som er udarbejdet med specifikt afsæt i de små og mellemstore virksomheders udfordringer og behov,” forklarer programdirektør Rolf Simonsen.

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke