Ny publikation: Skab tillid i byggeprocessen og minimér konflikter

”Tillid i byggeprocessen” er den tredje og sidste publikation i Værdibygs serie af udgivelser om procesledelse. Tillid og samarbejde kræver hårdt arbejde og vedvarende prioritering. I publikationen gives der konkrete bud på, hvordan man i praksis kan arbejde med at etablere og fastholde tillid på sine byggeprojekter.

Tillid er en vigtig brik i samspillet mellem forskellige organisationer og kulturer. I byggeriet, hvor vi konstant sammensætter nye projektorganisationer med medarbejdere fra hver deres virksomhed og kultur, skal vi arbejde struktureret med at opbygge stærke relationer og tillid til hinanden.

Uden samarbejde og tillid opstår der let konflikter

”Byggeriet er organiseret i projekter, hvilket bidrager til en ekstra kompleksitet, hver gang vi sætter en bygherre, rådgiver, entreprenør, underentreprenør, driftsorganisation og brugergruppe sammen i én ny fælles projekt-organisation. Uden samarbejde og tillid opstår der let konflikter” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Mette Skouenborg, som har udarbejdet publikationen.

Og det kan koste dyrt ift. både tidsplan og økonomi, Mediationsinstituttet vurderede i 2017, at konflikter hvert år koster byggeriet ca. 2,2 mia. kr. Det økonomiske incitament til at arbejde struktureret med at opbygge tillid på byggeprojekter er altså til at få øje på.

”Hvis vi i samarbejdet, opbygger tillid til hinanden, så er vi meget bedre til at finde løsninger, der gavner både processen og kvaliteten af det endelige resultat, så projekterne kommer bedre og lettere i mål – både ift. tid og økonomi. Et godt samarbejdsklima giver hver enkelt person i projektet mulighed for at bidrage med mere,” fortæller Mette Skouenborg.

Sådan arbejder du med tillid i byggeprocessen

I publikationen udfoldes begrebet tillid, og hvordan de forskellige former for tillid bruges i byggebranchen. I arbejdet med den umiddelbare tillidsopbygning på byggeprojekter, kan man bruge ”de 5 R’er” – retning, regler, rammer, roller og relationer – som tager udgangspunkt i nogle refleksioner og spørgsmål, som man bør stille sig selv og sine samarbejdspartnere.

Målet er, at det bliver lettere for projektets parter at forventningsafstemme og håndtere eventuelle konflikter. Gennem tydelige strukturer og rammer for projektet og projektorganisationen, skabes der optimale forudsætninger for et godt samarbejde og gensidig tillid. Det er en proces, der kræver tid, men tid gør det ikke alene. Det kræver vedvarende fokus, prioritering og ikke mindst en stor ledelsesindsats at opbygge tillid i en organisation.

”At arbejde konstruktivt med de 5 R’er, både i egen og i projektorganisationen, forudsætter både god projektledelse og et ledelsesfokus på, hvordan man skaber den rette kultur og adfærd i projektet. Det kan virke svært håndgribeligt at komme i gang. Men med den nye publikation har byggeriets parter et godt afsæt for at begynde at arbejde struktureret med at udvikle og fastholde tillid i byggeprocessen,” afslutter Mette Skouenborg.

Du kan downloade puplikationen her

Fakta om publikationen

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke