Milde vintre giver nye udfordringer og muligheder for bygherre og entreprenør

Vintrene i Danmark har i de seneste år været milde, og det påvirker både bygherrer og entreprenørers tilgang til vinterforanstaltninger. I Byggeri København har det betydet en større risikovillighed, og hos Hoffmann A/S er man blevet mere positivt stemt for afregning med fast pris. Det ændrede vejrlig giver dog også nye udfordringer.

Kig i kalenderen, så burde vinteren være ved at indfinde sig. Kig ud ad vinduet, så er det stadig relativt mildt. Nanna Siegfried er projektchef i Byggeri København og har ansvaret for en række byggeprojekter inden for skole- og daginstitutionsområdet. For Nanna Siegfried har de seneste års milde vintre betydet en højere grad af risikovillighed.

”De sidste år har vi taget alle vejrligsforhold på os som bygherre. Det er en kalkuleret risiko, fordi vi har haft milde vintre”, siger Nanna Siegfried.

Det er primært saltning af indfaldsveje til byggepladser, som Nanna Siegfried nu selv har sat penge af til i budgettet.

Risikovurdering afhænger af projekttypen

Selvom de milde vintre betyder en øget risikovillighed, er der stadig forskellige overvejelser fra projekt til projekt. For Nanna Siegfried er valget af afregningsmodel for vinterforanstaltninger afhængigt af projekttype, projektlængde og entrepriseform.

”Der er forskel på, om det er en renovering eller nybyg. Hvis det er nybyggeri i totalentreprise, lægger jeg en større del af ansvaret for vinterforanstaltninger på entreprenøren. Jeg er mere risikovillig ved en renovering, hvor bygningen jo allerede står der”, udtaler Nanna Siegfried.

I forhold til samarbejdet med entreprenøren om vinterforanstaltninger har Nanna Siegfried et godt råd.

”Det er vigtigt at have aftalt enhedspriser med entreprenøren, inden byggeriet går i gang, så sparer man sig selv for nogle kedelige overraskelser. Når enhedspriserne er aftalt, er det kun timerne, vi skal slås om”.

Ændringer i vejrliget giver entreprenøren nye udfordringer

Peter Haugaard er regionsdirektør hos Hoffmann A/S med ansvar for byggeri på Sjælland. Hos Hoffmann oplever man kun i mindre grad, at det mildere vintervejr har indflydelse på vinterforanstaltningerne.

”Tidligere var en af udfordringerne med vinteren, at temperaturen svingede frem og tilbage hen over frysepunktet. Man skulle skiftevis håndtere vandmængder og is på byggepladsen. Det problem er stort set forsvundet med de milde vintre”, udtaler Peter Haugaard.

Til gengæld giver mængden af mere ekstreme vejrhændelser udfordringer. De ekstreme vejrhændelser – for eksempel voldsomme mængder af nedbør og stærk blæst – er både blevet hyppigere og fordeler sig over større dele af året.

”Vi ser ikke færre udfordringer, som skyldes vejrliget, vi ser bare nogle andre udfordringer. Det kan for eksempel være voldsomme og uforudsigelige nedbørsmængder, som kræver at vi hurtigt får overdækket byggeriet”, siger Peter Haugaard.

På den baggrund mener Peter Haugaard, at det kunne være en god idé at kigge på, om Vinterbekendtgørelsen skal ændres.

”Der er måske ved at være behov for en Vejrligsbekendtgørelse, der ligesom Vinterbekendtgørelsen sikrer fremdrift i byggeriet i de andre dele af året, hvor vejrliget nu giver udfordringer”, siger Peter Haugaard.

Afregning med fast pris er blevet mere attraktivt for entreprenørerne

Peter Haugaard oplever ikke en markant ændret risikovillighed eller ændringer i valg af afregningsmodel fra bygherrerne. De fleste bygherrer vil stadig gerne have en fast pris på vinterforanstaltninger. Men på det seneste er også entreprenørerne blevet glade for den afregningsmodel.

”Ved fast pris er der en højere grad af frihed til at tænke langsigtet og forberede længerevarende foranstaltninger. For eksempel kan der allerede i august produceres presenninger på et rullesystem, der så kan bruges i hele perioden. Dem ville vi normalt ikke få penge for, da det ikke er en ’særlig vinterforanstaltning’, hvis det også skal bruges i oktober eller en anden måned uden for vinterperioden”, siger han. Et godt råd til at håndtere ændringerne i vejrliget er, ifølge Peter Haugaard, at bygherre og entreprenør holder tæt dialog om vejrliget under hele byggeprocessen.

”Hos Hoffmann har vi i langt højere grad vejrliget med på dagsordenen, når vi mødes med bygherre. Særligt er vi opmærksomme på vejrfølsomme dele, når vi går ind i en ny fase i projektet”, afslutter han.

Rolf Simonsen, programdirektør i Værdibyg, er helt enig i Peter Haugaards råd. ”Vinterforanstaltningerne er en ubekendt i projekterne hvert år. Derfor vil det typisk optræde som en risiko – enten hos bygherre eller hos entreprenøren. Det er vigtigt, at bygherren tager stilling til, hvordan man ønsker at afregne vinterforanstaltningerne. Når vinteren kommer, er det så vigtigt med dialogen om, hvordan man løser det bedst i praksis. Hvis man afregner efter forbrug, kan det stadig være en god idé at aftale nogle ”pakker”, så man kan springe nogle af alle mellemregningerne over”, siger Rolf Simonsen.

Værdibyg har samlet fem gode råd til, hvordan bygherre, entreprenør og rådgiver bedst håndterer vinterforanstaltninger. Find dem her.

I vejledningen “Afregning af vinterforanstaltninger” kan du også finde tjekskemaer, forslag til dagsordener på vintermøder samt tilbudsliste for årstidsbestemte vinterforanstaltninger.

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke