Fem gode råd til, hvordan vinterforanstaltninger håndteres i byggeprocessen

Vinteren er så småt ved at indfinde sig, og det kan i høj grad påvirke bygge- og anlægsprojekter. Det er tid til at få afklaret, hvordan risici og ansvar skal håndteres, når byggeprojekter går ind i vinterperioden. Værdibyg har samlet fem gode råd, der kan hjælpe bygherre, rådgiver og entreprenør til at imødegå de udfordringer, som vinteren kan føre med sig.

Vejledningen om afregning af vinterforanstaltninger er en af Værdibygs mest downloadede vejledninger, som klæder bygherre, rådgiver og entreprenør på til at imødegå det kolde vintervejrs udfordringer. Vi har samlet fem gode råd om vinterforanstaltninger i byggeprocessen fra vejledningen. Rådene vedrører både udarbejdelse af tidsplan og planlægning af vinterforanstaltninger.

Råd #1: Vurdér vintervejrets indflydelse på tidsplanen


Foretag en granskning af, hvordan vintervejret påvirker tidsplanen inden udbudsmaterialet bliver sendt ud. Læg så vidt muligt vinterfølsomme anlægsaktiviteter før eller efter vinterperioden.

Råd #2: Gennemfør en følsomhedsanalyse


Hvor følsomt er projektet overfor tidsforskydninger? En analyse af konsekvenserne af tidsforskydninger, giver mulighed for at vurdere den valgte strategi. Skal der lægges en strategi, som bedre håndterer konsekvenserne? Skal vi have en plan B for at imødegå konsekvenserne af en forsinkelse?

Råd #3: Når tidsplanen skrider: Afklar hurtigt årsager og placer økonomisk ansvar


Bygherre og rådgiver skal være opmærksomme på, at hvis tidsplanen forskyder sig inden – eller i løbet af – vinterperioden, er der risiko for øgede udgifter. Arbejdseffektiviteten er typisk nedsat i vinterperioden og en forskydning af tidsplanen kan gøre det nødvendigt at iværksætte ikke-planlagte og dermed ikke-indregnede vinterforanstaltninger. Det er vigtigt hurtigst muligt at få afklaret årsagen til forsinkelsen og placere det økonomiske ansvar. Det kan med fordel gøres på et vintermøde.

Råd #4: Afhold et vintermøde


Et vintermøde bør altid afholdes på byggepladsen inden vintervejret sætter ind (ideelt set i oktober). Her bliver evt. forskydninger i tidsplanen håndteret. Hvis der er forsinkelser, kan man afklare ansvarsfordelingen, så parterne ved, hvem der afholder ikke-planlagte vinterudgifter. Alternativt aftaler parterne, hvordan udgifterne håndteres, indtil ansvaret er fastlagt. Det sikrer fremdrift og tager potentielle tvister i opløbet.

Råd #5: Planlæg vinterforanstaltninger og afstem forventninger


I forbindelse med vintermødet kan parterne detailplanlægge vinterforanstaltninger, så forventningerne til indsatsen er afstemt. Man kan på mødet planlægge nødvendigt beredskab til at imødegå vintervejr på byggepladsen – indkøb af vintermåtter, afdækningsmateriel etc. Parterne kan aftale omfang af snerydning, grusning, saltning – hvem gør hvad og hvornår?

Deltagelse i vintermødet skal være beskrevet i udbudsmaterialet.

 

I vejledningen “Afregning af vinterforanstaltninger” kan du også finde tjekskemaer, forslag til dagsordener på vintermøder alt efter hvilken afregningsmodel man har valgt samt tilbudsliste for årstidsbestemte vinterforanstaltninger.

 

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke