Fire år med lean i Værdibyg

Lean Construction-DK Netværket har siden 2020 fungeret som et netværk under Værdibyg. Netværket arbejder for at fremme lean construction-tilgangen i dansk byggeri gennem netværksaktiviteter og vidensproduktion og -formidling. Her fortæller programdirektør for Værdibyg Rolf Simonsen og seniorprojektleder Morten Skaarup Jensen om samarbejdet, og hvorfor det skaber synergi.

Før sammenlægningen af Værdibyg og Lean Construction-DK Netværket (LC-DK) i 2020 var der ofte et samarbejde mellem Værdibyg, og LC-DK og da en sammenlægning kom på tale virkede det helt naturligt. Tanken var at få samlet og koordineret mellem de to initiativer i byggeriet, der havde mest fokus på byggeriets processer.

”Når vi passer så godt sammen, er det bl.a. fordi vi i Værdibyg arbejder meget med de fælles processer, grænseflader og faseskift, hvor parterne møder hinanden og skal arbejde sammen i byggeprocessen. LC-DK har en værktøjskasse og et skarpt blik for at optimere de enkelte processer og kommer således også længere ned i processerne – måske tydeligst, når man ser på byggeproduktionen ude på byggepladserne,” udtaler Rolf Simonsen.

Han fremhæver som et aktuelt eksempel denne uges konference om ”Den Effektive Byggeproces”, hvor der igen og igen blev refereret til Lean Construction, som stadig ses som en oplagt udviklingsvej for mange virksomheder. Og så åbner det stærke og veletablerede internationale samarbejde om lean construction også nye muligheder for Værdibyg.

Internationalt udsyn

”Lean Construction-DK er også Værdibygs internationale ben, hvor vi har adgang til et stort og stærkt internationalt netværk af forskere og virksomheder, der arbejder med udviklingen af både byggeproduktion og byggeprocesser bredt,” forklarer Rolf Simonsen.

Det betyder ifølge Rolf Simonsen, at man jævnligt får ny inspiration og viden udefra samt adgang til spændende virksomheder og personer. De bringes jævnligt til Danmark for at udvikle måden, man gennemfører projekter herhjemme, og anspore til, at danske virksomheder arbejder med lean-værktøjerne.

”Derfor plejer Morten Skaarup Jensen (og flere andre danskere) at deltage i den årlige internationale Lean Construction konference (IGLC). Men i år har vi valgt at trække de udenlandske erfaringer til Danmark, og den 17. april afholder vi en mini-konference i regi af EGLC – European Group for Lean Construction,” fortæller Rolf Simonsen.

Tæt sammenhæng og koordinering

I dagligdagen er sammenhængen og koordineringen mellem Værdibyg og LC-DK helt tæt, da det er seniorprojektleder i Værdibyg, Morten Skaarup Jensen, der koordinerer og driver aktiviteterne i regi af LC-DK.

Han fortæller, at én af styrkerne ved at have LC-DK så tæt på Værdibyg er, at Lean Construction har en omfangsrig værktøjskasse, som spiller rigtig godt sammen med Værdibygs øvrige vejledninger, værktøjer og anbefalinger. Samtidig er LC-DK et stærkt netværk af virksomheder og ildsjæle, der drives af at udvikle og optimere processerne i byggeprojekterne.

”Der er mange, der kender og bruger Lean Construction værktøjer – nogle gange også uden at kende til deres oprindelse. Men der er stadig meget i værktøjskassen, som vi slet ikke er kommet i gang med at bruge. Og generelt vil vi jo gerne have endnu flere til at bruge disse værktøjer – mange af dem er grundigt testet og udviklet over mange år og har bevist deres værd igen og igen. Men ofte er det hverdagens travlhed, der forhindrer, at folk sætter sig ind i nye værktøjer, som faktisk kunne sætte dem i stand til at gennemføre deres projekter endnu bedre,” mener Morten Skaarup Jensen.

Årskonference samler passionerede ”procesnørder”

Der er mange gode traditioner i LC-DK, som Morten Skaarup Jensen er glad for at føre videre – bl.a. netværkets årlige konference, som i år finder sted den 20. august.

”Det er fedt, at vi kan samle en masse passionerede ”procesnørder” om nogle spændende temaer. I år kigger vi på samspillet mellem en god samarbejdskultur og brugen af stærke værktøjer og systemer – er det ene den andens forudsætning?” afslutter seniorprojektlederen.

Du kan læse mere om EGLC- og årskonferencen her og her

Skal din organisation også være en del af netværket?

Lean Construction-DK Netværket har gennem de seneste år oplevet en støt stigende tilslutning med en medlemstilvækst på mellem 10-20 % hvert år de seneste fire år. Som medlem af Lean Construction-DK Netværket får du disse fordele:

  • Indflydelse og medbestemmelse på de emner og temaer, vi tager op og arbejder med i netværket
  • Gratis deltagelse i netværkets årskonference og kurser
  • To-tre årlige besøg på igangværende projekter, hvor vi får guidet tur og hører oplæg om projektet og processen, og hvordan de benytter lean construction-tiltag og -værktøjer
  • Mulighed for deltagelse i LC-DK’s studiekreds, som er et fagligt forum, hvor deltagerne til hvert møde læser og drøfter en eller flere tekster for at udvikle ideer og værktøjer og diskutere, hvordan de passer ind i en dansk kontekst. Emnerne fastlægges løbende i studiekredsen.
  • 15-20 årlige arrangementer (åbne for alle)

Du kan læse mere om medlemskab, se priser og tilmelde din organisation her

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke