Evaluering fra BUILD: Værdibyg bidrager positivt til den bæredygtige omstilling af byggeriet

Har Værdibyg gennemslagskraft i byggeriet, angriber projekterne de rigtige problemer for praktikerne i byggeriet og har produkterne den ønskede effekt? De grundlæggende spørgsmål har en evaluering af Værdibygs udviklingsprogram ”Den bæredygtige byggeproces” undersøgt og besvaret. Og der er overvejende godt nyt: De adspurgte oplever, at Værdibyg leverer produkter af høj kvalitet og er direkte anvendelige i arbejdet med at udvikle mere bæredygtige metoder.

I løbet af 2023 blev der gennemført en større evaluering af Værdibygs program ”Den bæredygtige byggeproces”. Formålet med evalueringen var både at kvalificere arbejdet med programmet og undersøge dets impact – altså i hvor høj grad programmet bidrager positivt til udviklingen af bæredygtige byggeprocesser, som kan bidrage til en bæredygtig omstilling af byggeriet.

Evalueringen er gennemført af BUILD, Institut for Byggeri, By og Miljø v. Stefan Christoffer Gottlieb og er beskrevet i rapporten “Den bæredygtige byggeproces – Evaluering af impact af et udviklingsprojekt”.

Rapportens udformning

I forhold til impact skelnes der i evalueringen mellem middelorienteret impact i form af rækkevidde, engagement og tilgængelighed og målorienteret impact i form af indflydelse og påvirkning af holdninger, adfærd og praksis. Datagrundlaget for evalueringen bestod af en bred spørgeskemaundersøgelse og 10 interviews med relevante praktikere.

Spørgeskemaundersøgelsen havde til formål at undersøge, hvilke tiltag, der hjælper branchens parter med at løse de bæredygtighedsudfordringer, de sidder med – og afdække kendskabet til Værdibyg og andre brancheinitiativers tiltag på området. Formålet med de 10 interviews var at foretage en dybere undersøgelse af effekten af den type arbejde, som Værdibyg laver, og værdien af udviklingsprogrammet ”Den bæredygtige byggeproces”.

Positive svar og konstruktive input

Der er stort kendskab til Værdibygs arbejde og en generel oplevelse af kvalitet og tilgængelighed i forhold til Værdibygs produkter. Men hvad vigtigere er, så var der konsensus om, at Værdibygs vejledninger ikke kun er informative, men også fungerer som praktiske redskaber til at forme og ændre virksomhedernes arbejdsgange i retning af mere bæredygtige metoder.

“Det konkluderes sammenfattende, at Værdibyg med udviklingsprojektet ”Den bæredygtige byggeproces” har lanceret et initiativ, som der er stor efterspørgsel på og behov for i branchen. Det konkluderes også, at Værdibygs vejledninger, og øvrige arbejde inden for dette projekt, bidrager positivt til udviklingen af bæredygtige byggeprocesser og den bæredygtige omstilling af byggeriet.”

– Fra rapportens samlede konklusion 

Selvom der er mange positive svar at hente i evalueringen, har den også givet gode konstruktive input til udviklingsfokus i de kommende projekter, fortæller i Værdibyg Stephan Sander, som er seniorprojektleder inden for programmet ”Den bæredygtige byggeproces”.

”Det fremhæves i evalueringen, at vejledningerne generelt er præcise og kortfattede med konkrete eksempler og værktøjer, der hjælper virksomhederne med at implementere bæredygtige tiltag. Men vi skal være opmærksomme på, at længden af vejledninger og behovet for konkrete eksempler og værktøjer skal balanceres. For lange vejledninger, kan være svære at overskue i en travl hverdag”, udtaler Stephan Sander

Fokuspunkt i ny strategi

Stephan Sander fortæller videre, at det af evalueringen fremgår, at der er en efterspørgsel på mere tilgængelig og let søgbar digital formidling. Og så har praktikerne et ønske om at Værdibyg udarbejder flere værktøjer og konkrete eksempler, som sammen med vejledningerne direkte kan integreres i virksomhedernes daglige praksis.

De ønsker kommer Værdibyg til at arbejde videre med i de kommende projekter, og det er allerede nu et fokuspunkt i Værdibygs nye strategi.

 

 

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke