Hvordan arbejder man med kultur i bygge- og anlægsvirksomheder og på projekter? Er en bestemt kultur en forudsætning for udvikling, produktivitet og samarbejde? Eller er det implementeringen af de rigtige værktøjer og systematikker, der fremmer den ønskede kulturforandring?

Til Lean Construction-DK Netværkets årskonference fokuserer vi i år på arbejdet med kultur, og hvordan man udvikler og fremmer en fælles kultur, der understøtter organisationens strategiske målsætninger, og som gennemsyrer hele organisationen – fra direktionslokalet til skuret på byggepladsen.

Kulturbærerne sætter dagsordenen

I hverdagen befinder den øverste ledelse sig langt væk fra byggepladsen. Derfor er det ofte nogle stærke kulturbærere, der bestemmer, hvordan hverdagen fungerer, hvordan arbejdet skal udføres og hvad der er tonen og normerne på byggepladsen. Hvis man fx over årene har fremelsket en ”Tarzan-kultur” i et byggesjak, kan det være svært at ændre fra den ene dag til den anden med dekreter ovenfra; Kultur spiser strategi til morgenmad.

Kulturen i byggeriet har flere steder behov for at blive ændret, når vi skal styrke samarbejdet, maksimere værdien og minimere spildet og på konferencen vil vi se på, hvordan man kan anvende lean til påvirke kulturen i sin virksomhed og på byggepladsen. Ikke bare gennem top down-ledelse, men bl.a. ved at anvende nogle af de metoder til inddragelse, som findes i lean-værktøjskassen.

En ledelsesdrevet lean-kultur skal sikre ejerskab

En lean-kultur er drevet af ledelsen, men væsentlige aktører er inddraget i processen, og derigennem sikres det, at medarbejderne føler et ejerskab for den kultur, der bliver udviklet. Lean-baseret ledelse og samarbejde er med til at skabe et godt samarbejde baseret på grundingredienser som empati og forståelse for hinandens forskelligheder og behov. Og en høj medarbejdertilfredshed, innovation og produktivitet kan aflæses direkte på bundlinjen.

Til Lean Construction-DK Netværkets årskonference har vi samlet en stribe oplægsholdere og debattører, som både deler ud af deres solide praktiske erfaring og bidrager med perspektiver fra forskningen og filosofien på årets emne: Kan lean forandre kulturen i byggeriet?

På dagen er der bl.a. oplæg fra:

  • Johnny Hey, CCO, Nordstern
  • Trine Demant, Antropolog, chefkonsulent i Region Hovedstaden og stifter af Demokrati Fitness
  • Kasper Warming, Erhvervsfilosof, seniorkonsulent i Promentum
  • Mie Andersen, udviklingschef for Relationelle Samarbejder, Region Hovedstaden
  • Hasse Højgaard Neve, ph.d., Manager, PwC Denmark
  • Stine Harboe Petersen, erhvervs-ph.d., Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, Enemærke og Petersen a/s

Dagen faciliteres af Morten Skaarup Jensen, seniorprojektleder i Værdibyg og Malene Raagaard Møller, senior udviklingschef, NCC.

Der forventes op mod 100 deltagere til årskonferencen, og der er som vanligt rig lejlighed til at netværke undervejs.

Program

09.30 Ankomst og morgenmad

10.00 Velkomst ved Lean Construction-DK

Hvordan skaber og fastholder man en fælles kultur på tværs af 60 lokationer?

En af Danmarks største ejendomsudviklere og totalentreprenører, Nordstern, har flere end 60 forskellige lokationer i Danmark fordelt på byggepladser og kontorer. CCO i Nordstern, Johnny Hey, giver et indblik i, hvordan man skaber og fastholder en fælles virksomhedskultur på tværs af så geografisk spredt en organisation.
Johnny fortæller også om, hvordan Nordstern arbejder med sin virksomhedskultur og -profil, og hvordan kultur og forretning hænger sammen for en stor entreprenør.

Johnny Hey, CCO, Nordstern

Hvad taler vi om, når vi taler om kultur?

Stine Harboe Petersen er erhvervsforsker ved SDU og Enemærke & Petersen a/s og forsker i kultur i byggeriet. Der er mange forskellige – ofte modsatrettede – adfærds- og tankemønstre blandt deltagerne i et projekt. Stine har undersøgt, hvordan det påvirker samarbejdet og det arbejde, der bliver udført. I hendes oplæg sætter hun fokus på kultur som en dynamisk proces og behovet for at forstå menneskelig forskellighed for at kunne agere i den kompleksitet, forskellighederne medfører.
Målet med at arbejde med kultur er at blive bevidst om og opmærksom på forskellighederne og derigennem drage nytte at dem i udformningen af den bedst mulige byggeproces.

I oplægget ser Stine Harboe Petersen desuden på akkordsystemets betydning for læring i byggeprocessen og behovet for at arbejde med ”bløde” kompetencer som empati og forståelse for at kunne ændre uhensigtsmæssige tankemønstre blandt deltagerne i byggeprocessen.

Stine Harboe Petersen, erhvervs-ph.d., Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber, Enemærke og Petersen a/s

Pause

Kultur bygget på struktur, data og systematik

Hasse Neve har erfaring med at implementere produktionsystemet ”Byggeledelse 2.0” på adskillige konkrete byggesager. Byggeledelse 2.0 indeholder flere elementer fra Lean Construction-universet og er en anderledes måde at arbejde med kultur og adfærd i byggeriet. I sit oplæg fokuserer Hasse Neve på, hvordan man gennem et produktionssystem både kan designe og træne kulturen og levere målbare resultater.

Hasse Højgaard Neve, ph.d., Manager, PwC Denmark

Paneldebat

12.30 Frokost og Walk & Talk

13.30 Forandring og forbedring af samarbejdskulturen i Region Hovedstaden

Mie Andersen og Trine Demant har i de seneste år arbejdet aktivt med at forandre og forbedre samarbejdskulturen på Region Hovedstadens store hospitalsbyggerier. Region Hovedstaden bygger frem mod 2027 ca. 300.000 nye kvadratmeter hospital i fem forskellige byggeorganisationer. I deres oplæg fortæller Mie Andersen og Trine Demant både om kulturforandring gennem strategirealisering på tværs af byggeprojekter og specifikt på byggeriet af Mary Elizabeths Hospital.

Trine Demant, antropolog, chefkonsulent i Region Hovedstaden og stifter af Demokrati Fitness og Mie Andersen, udviklingschef for Relationelle Samarbejder, Region Hovedstaden

Pause

Kultur og ledelse

Kan man være en god leder uden at være et godt menneske? Hvad er god ledelse egentlig? Og hvad er en god kultur? Fastholder en god kultur medarbejderne, eller sætter den medarbejderne fri? Og fri til hvad?

Erhvervsfilosof Kasper Warming vil i dette oplæg genindsætte mennesket i ledelsesligningen og se ledelse fra et nyt perspektiv.

Du er menneske, før du er leder, hvilket let bliver glemt i en hverdag med regneark, strategiske overvejelser og databaserede beslutninger. Med mennesket tilbage i ledelsesligningen følger tvivlen, men det skal man ikke fortvivle over. For selvom tvivlen ofte anses for at være vores fjende, er der måske en mening med den.
Da sproget er menneskets største opfindelse, og ikke mindst lederens vigtigste værktøj, vil oplægget bl.a. fokusere på de ord, vi benytter i vores ledelse.

Kasper Warming, erhvervsfilosof, seniorkonsulent i Promentum

Paneldebat, diskussion og opsamling på dagen

16.00 Vin, sodavand, snacks og netværk

 

Sted: BAT-Kartellet, Kampmannsgade 4, 1790 København V

Pris:

Medlemmer: Gratis

Ikke-medlemmer: 850 kr. ex. moms

Mulighed for online deltagelse for medlemmer Lean Construction-DK Netværket.

 

Tilmelding og afbud: Modtager du ikke en autogenereret e-mail umiddelbart efter udfyldelsen af tilmeldingen, skal du kontakte Lean Construction-DK for at sikre, at din tilmelding er udfyldt korrekt – f.eks. om der er fejl i e-mailadressen eller andet. Kontakt og afbud til lcdk@leanconstruction.dk.