Digitalisering af byggeriet: Teknologien er der, men processer og ledelse halter

Lige nu er der er stort fokus på, hvordan digitalisering kan forbedre byggeriet, bl.a. i forhold til drift og bæredygtighed. Værdibyg og Molio er derfor i fællesskab i gang med at undersøge, hvad digitalisering betyder for processerne, og hvor der er størst potentiale at indfri. Samarbejdet på tværs af faggrupper, silotænkning, og manglende ledelsesfokus er nogle af de helt store barrierer, og det er nogle af de områder, som Værdibyg vil arbejde videre med.

I foråret 2020 interviewede Værdibyg en række udvalgte personer på tværs af byggeriet, for at skabe et overblik over viden, erfaringer, og centrale problemstillinger, som opleves i forhold til sammenhængen mellem digitalisering og processerne i byggeriet.  Viden fra disse interviews danner grundlag for et workshopforløb, der vil munde ud i en række formidlingsinitiativer til byggebranchen i foråret 2021.

Det er de menneskelige processer, der halter

Der mangler fokus på processer og samarbejdet på tværs, lyder en af de centrale konklusioner på tværs af interviewene:

”Der tegner sig et billede af, at koordinering og samarbejde på tværs af faggrupperne er en af de helt store barrierer for at kunne høste gevinsterne ved digitalisering. F.eks. har BIM-teknologien udviklet sig meget i de seneste år, men for at brugen af værktøjet for alvor kan lykkedes, kræver det at samarbejdet og koordineringen også er til stede. Det er altså ikke teknologien der halter, men de menneskelige processer” siger Stephan Sander, projektleder i Værdibyg.

”Der mangler et fokus på, hvordan aktørerne i byggeprocessen arbejder sammen, og hvis de digitale processer skal lykkedes, er der brug for et langt større ledelsesfokus, og på at man sætter sig sammen og rent faktisk forstår de andre aktørers opgaver og behov. Samarbejde kræver ressourcer og at man har et meget tydeligt defineret fælles mål – men det er nødvendigt for at digitale værktøjer kan udleve deres potentiale”.

Traditionelle siloproblemer spiller stadig en rolle

I byggeriet har der altid været store udfordringer med at anskue byggeprocessen ud fra andre end ens eget perspektiv, og det er en problemstilling, der stadig gør sig gældende, når det kommer til digitalisering. Og det bunder bl.a. i aktørernes meget forskellige opfattelse af, hvad og hvordan der skabers værdi med digitalisering:

”Vi tager udgangspunkt i vores egen situation, og mangler fokus på, hvilke data- og modelbehov, andre parter har. Det viser sig både at gøre sig gældende for de forskellige parterne i værdikæden, men også internt i større virksomheder.” fortæller Stephan.

Derudover viser det sig også, at økonomien er en af de største ’showstoppere’, bl.a. fordi der meget svært at lave en rimelig prissættelse af f.eks. IKT-ledelse og pris-situationen betyder man sjældent bliver honoreret for digitalisering.

Svært sat sætte ord på, hvor værdien skabes

En anden udfordring, der bliver fremhævet i undersøgelsen, er det svære at skabe en holdbar business case og sætte ord på, hvor værdien skabes:

”Det er svært at få investeringer i digitalisering i hus, fordi det er vanskeligt – særligt i de tidlige faser – at sætte ord på, hvor værdien skabes. Værdien ligger måske i driften, som ikke er med i den tidlige fase, hvor man skal prissætte eller udvælge ønskede ydelser. Her er der behov for bedre at kunne koble ydelser til værdisætning, og behov for at oversætte det tekniske sprog til et sprog, som ledelsen og andre forstår” siger Stephan Sander.

Viden til hele branchen på vej til foråret

Ovenstående problematikker en en del af de temaer, der bliver undersøgt og diskuteret i Værdibygs workshopforløb, der på nuværende tidspunkt er i fuld gang. Den viden, der kommer ud af workshopforløbet, vil blive formidlet til branchen i foråret 2021:

”Vi glæder os til at brede vores viden ud til resten af branchen. Vi er bevidste om, at en bedre sammenhæng mellem digitalisering og processerne i byggeriet, er en kompleks udfordring uden en simpel løsning.  Der er tale om mange delprocesser, aktører og krav, og med vores workshops og initiativer til foråret tager vi hul på et forhåbentligt længerevarende arbejde med at skabe sammenhæng mellem byggeprocessen og digitaliseringen.”, afslutter Stephan.

For mere information om projektet, kontakt:

Stephan Sander, projektleder i Værdibyg: sps@vaerdibyg.dk . Tlf.: 28205540

Flere nyheder

Statens Serum Institut vinder procesprisen 2023Licitationen

Husk at indstille projekter til Procesprisen 2024

/
Kender du et projekt, et samarbejde eller en organisation, der ...
Jonathan Grevsen

Ny vejledning: Alle parter vinder ved tidlig entreprenørinddragelse

/
Ny vejledning fra Værdibyg klæder branchen på til ...
Renovering af facade på bygning.Kontraframe

Se eller gense Morgenskarp om renovering og bæredygtighed

/
Gik du glip af vores morgenskarpe præsentation om renovering ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke