Strategiske partnerskaber – samarbejdets gennemførelse

Værdibyg og REBUS har udarbejdet to vejledninger om strategiske partnerskaber. Den anden – samarbejdets gennemførelse – finder du her.

Strategiske partnerskaber er en forholdsvis ny aftale- og samarbejdsform i byggeriet, hvor en bygherre udbyder en portefølje af kommende opgaver over en årrække i en samlet pakke til et leveranceteam. Det længerevarende samarbejde – og gentagelser i projekter og processer – giver mulighed for større budgetsikkerhed, færre konflikter og bedre kvalitet til glæde for både bygherre og leveranceteam.

Én af to vejledninger om strategiske partnerskaber

Værdibyg og REBUS har udarbejdet to vejledninger om strategiske partnerskaber – “Fra idé til kontrakt” og “Samarbejdets gennemførelse”. Vejledningerne er baseret på erfaringerne fra igangværende og planlagte strategiske partnerskaber og giver overblik, råd og vejledning til dem, der overvejer at kaste sig ud strategiske partnerskaber – både bygherrer og leveranceteams og alle andre interesserede, som ønsker at blive klogere på samarbejdsformen.

Mere om strategiske partnerskaber

I videoen nedenfor kan du se forsker Nicolaj Frederiksen fra BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø give en præsentation med udgangspunkt i hans ph.d.-projekt, om det strategiske partnerskab mellem Københavns Kommunes bygherreenhed ’ByK’ og konsortiet ’TRUST’. Nicolaj præsenterer bl.a. arbejdsgange og aktiviteter i det strategiske partnerskab, redegør for hvordan strategiske partnerskaber kan være med til at adressere fragmentering i byggebranchen og forklarer hvordan en etnografisk tilgang kan anvendes til at undersøge opbygning af samarbejdskultur i strategiske partnerskaber.

Download vejledningerne her:

Strategiske partnerskaber – Fra idé til kontrakt

Strategiske partnerskaber – samarbejdets gennemførelse

Download bilag her:

Bilag 1 – Illustration af kontrakt-proces (pdf)

Bilag 2 – Illustration af risiko-proces (pdf)

Bilag 3 – Illustration af Proces | Kalkulation fra &os (pdf)

Bilag 4 – Illustration af afregningsmodel (pdf)

Bilag 5 – Illustration af Organisation Leveranceteam (pdf)

Bilag 6 – Illustration af Proces | Kalkulation fra TRUST (pdf)

Bilag 7 – Rammeaftale om strategisk partnerskab (pdf)

Bilag 8 – Udbudsbetingelser til udbud om strategisk partnerskab (pdf)

Bilag 9 – Illustration af økonomimodel (pdf)

Bilag 10 – Skabelon til aftale vedrørende commissioning (pdf)

Bilag 11 – Notat vedrørende risikofordeling (pdf)

Bilag 12 – Skema for ON-boarding (pdf)

Bilag 13 – Aftaletrinmodel (pdf)

Bilag 14 – Rammeaftale om strategiske partnerskaber (pdf)

Bilag 15 – Udbudsbetingelser for strategiske partnerskaber (pdf)

Bilag 16 – Skabelon til tilbudsliste med delkriterier (pdf)

Bilag 17 – Evalueringsmodellen (pdf)

Bilag 18 – Løbende evalueringer – 7 målepunkter på projekterne (pdf)

Bilag 19 -Løbende evalueringer – 6 målepunkter på partnerskaber (pdf)

Bilag 20 – Udbudsbekendtgørelse fra strategisk partnerskab 1 (pdf)

Bilag 21 – Udbudsbekendtgørelse fra strategisk partnerskab 2 (pdf)

Bilag 22 – Udbudsbekendtgørelse fra strategisk partnerskab 3 (pdf)

Bilag 23 – BUILD rapport 2020:26 (pdf)

Powerpoint til ‘Strategiske partnerskaber’

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke