Bæredygtighed i byggeriet kræver samlende visioner og skarpe processer

Hvad skal der til for, at vi for alvor får sat skub i den grønne omstilling af byggeriet? Regeringen gav i sidste uge deres bud i udspillet til en strategi for bæredygtigt byggeri. Det fik en blandet modtagelse hos byggeriets organisationer. Nu vover vi pelsen og giver Værdibygs bud på et svar: Det handler om processerne.

I sidste uge kom regeringens udspil til strategi for bæredygtigt byggeri. Som flere af byggeriets organisationer allerede har fremhævet, er der både gode og mindre gode takter i udspillet. Men helt overordnet står det klart, at udspillet ikke i sig selv sikrer den nødvendige acceleration af den grønne omstilling i byggeriet.

Som branche har vi derfor et ansvar for selv at skubbe på den grønne omstilling. I Værdibyg mener vi, at det er afgørende at integrere bæredygtighedsdagsordenen i den almindelige byggeproces, hvis byggeriet skal løfte det ansvar.

Bæredygtighed i byggeriets processer

Det sker alt for ofte, at ambitionerne om bæredygtighed daler i takt med, at et byggeprojekt bliver mere konkret. Ofte er kun få af de oprindelige tanker om bæredygtighed realiseret, når byggeriet står færdigt. Derfor ser vi et behov for at få identificeret de udfordringer og barrierer, der i løbet af byggeprocessen står i vejen for det bæredygtige byggeri. Når de udfordringer og barrierer er identificeret, kan vi udvikle processer, der understøtter ambitionerne om bæredygtighed.

Som et vigtigt skridt i den retning har Værdibyg iværksat et projekt om bæredygtighed i byggeriets processer. Første del af projektet er en publikation, som i øjeblikket er under udarbejdelse. I publikationen søger vi at lægge grundstenene til en stærkere forståelse for, hvordan organiseringen af roller, grænseflader, processer og samarbejde kan være vejen til mere bæredygtigt byggeri. Det er ikke løst med denne udgivelse, men vi ønsker at igangsætte en bevægelse, hvor byggeriets parter i de kommende år arbejder for, at bæredygtighed ikke bare skal være enkeltstående tilvalg på udvalgte projekter.

Der mangler samlende visioner

Bæredygtighedsdagsordenen skal integreres i den almindelige byggeproces, så den ikke er et appendiks, mens beslutninger bliver truffet i andet regi. Byggeriets processer skal understøtte, at bæredygtigt byggeri bliver den nye udbredte norm i byggeriet.

Projektleder Stephan Sander fra Værdibyg er ansvarlig for projektet, og han mener, at det er afgørende, at bæredygtighed bliver forankret som en central strategisk målsætning i projekterne:

”Når vi kigger på udfordringerne i de enkelte byggeprojekter, kan vi se, at der mangler samlende visioner for bæredygtighed. Og der mangler samarbejde, koordinering og ledelse omkring bæredygtighed. De enkelte parter kan ikke gøre et byggeri bæredygtigt hver for sig, de er nødt til at gøre det i fællesskab. En fælles vision sætter rammen og retningen for det videre samarbejde. Koordinering og ledelse sikrer, at bæredygtighedsvisionen bliver udlevet gennem hele projektforløbet.”

Skab sammenhæng på tværs af projektet

Stephan Sander understreger, at den bæredygtige byggeproces i virkeligheden ikke er radikalt anderledes end den traditionelle byggeproces. Men for at få den bæredygtige byggeproces til at lykkes, skal der i endnu højere grad skabes sammenhæng på tværs af projektet.

”Bæredygtigt byggeri er ofte karakteriseret ved en højere grad af usikkerhed og kompleksitet end et traditionelt byggeri. Derfor er der brug for styrket samarbejde, koordinering og ledelse. Det er velkendte processer, men de er afgørende for, at man kan håndtere den forandring og innovation, som den bæredygtige omstilling af byggeriet indebærer,” afslutter Stephan Sander.

Publikationen ”Den bæredygtige byggeproces” udkommer i februar 2021. Her kan man læse mere om de udfordringer, der skal overvindes, og hvad der særligt kendetegner den bæredygtige byggeproces.

Flere nyheder

Statens Serum Institut vinder procesprisen 2023Licitationen

Husk at indstille projekter til Procesprisen 2024

/
Kender du et projekt, et samarbejde eller en organisation, der ...
Jonathan Grevsen

Ny vejledning: Alle parter vinder ved tidlig entreprenørinddragelse

/
Ny vejledning fra Værdibyg klæder branchen på til ...
Renovering af facade på bygning.Kontraframe

Se eller gense Morgenskarp om renovering og bæredygtighed

/
Gik du glip af vores morgenskarpe præsentation om renovering ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke