Procesprisen er vigtig for at udbrede best practice i byggeriet

Igen i år uddeles Procesprisen til en organisation, et samarbejde eller et projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet. I år er der nyt medlem af juryen bag prisen, og han mener, at byggebranchen rykker sig hurtigst, når vi deler viden og i fællesskab bliver bedre, fremfor kun at tænke snævert på egen forretning. Det bidrager Procesprisen til.

For 11. gang siden 2005 uddeler Boligfonden Kuben og Lean Construction-DK Netværket Procesprisen, som påskønner en fornem indsats rettet mod etableringen af et ubrudt, effektivt flow i byggeriets produktion og montage. I år har juryen fået et nyt medlem i form af Jesper Schat-Holm, som til daglig er projektchef og partner i den rådgivende ingeniørvirksomhed Wissenberg A/S.

”I Wissenberg vil vi gerne aktivt påvirke byggeriet i en positiv retning, og derfor er det naturligt for os at tage aktiv del i arbejdet med Procesprisen. Optimering af processer er afgørende for alle i branchen, og for vores vedkommende, som rådgivende ingeniører, er de knappe ressourcer i høj grad tid og bemanding – og derfor er optimering af processen afgørende for os”, fortæller Jesper Schat-Holm.

Selv om Lean oprindeligt er udviklet til at optimere produktion og i byggeriet primært har vundet indpas hos de store entreprenørvirksomheder, mener Jesper Schat-Holm, at tilgangen i høj grad brugbar i projekteringsprocessen og ift. beslutningsprocesserne på både bygherre- og rådgiverniveau.

”Selvfølgelig kan entreprenørerne også blive bedre, men hvis vi kan få indarbejdet leantankegangen i hele værdikæden, så kan vi få bedre og hurtigere beslutningsprocesser i byggeriet”, udtaler Jesper Schat-Holm.

Procesprisen skaber opmærksomhed om best practice

Og det er med det sigte, at Jesper Schat-Holm nu er blevet medlem af Procesprisens jury. Han mener, at prisen er vigtig for at skabe opmærksomhed om best practice inden for området og anerkendelse og eksponering til deltagerne.

”For at sikre, at best practice inden for procesoptimering kan inspirere og udvikle hele branchen, er det vigtigt, med en platform som Procesprisen, der retter spotlyset mod de projekter eller samarbejder, der viser nye veje. Vi rykker os klart mest som branche, når vi deler viden og i fællesskab bliver bedre, fremfor kun at tænke snævert på egen forretning”, siger Jesper Schat-Holm.

Lean is green

I det hele taget mener Jesper Schat-Holm, at branchen har godt af at have et bredere perspektiv end ens eget projekt. Det gælder særligt, hvis der for alvor skal leveres på bæredygtighed, som allerede sidste år blev inddraget som et kriterie i Procesprisen.

”Det kan godt være, at det koster ekstra tid på det enkelte projekt at bruge genbrugsteglsten, og det er jo isoleret set ikke særligt lean. Men hvis det betyder, at der samlet set spares langt mere tid og flere ressourcer i leverandørkæden eller på transport, så er det jo en gevinst”, udtaler han.

Netop bæredygtighedsaspektet er noget, som Wissenberg A/S arbejder meget med, og blandt andet derfor er seniorprojektleder i Lean Construction-DK Netværket Morten Skaarup Jensen glad for at have fået Jesper Schat-Holm med i juryen.

”Man glemmer det nogle gange, men lean is green. Fokus på at minimere spild er jo i høj grad med til at give et mere bæredygtigt byggeri. Og derfor glæder det mig, at vi i Jesper har fået et jurymedlem, som har bæredygtighedsdagsordenen inde under huden og har øje for det aspekt af lean-tankegangen. Jeg ser frem til samarbejdet med Jesper og komme ud og se årets kandidater – det er altid inspirerende at se, hvordan frontløberne i byggeriet arbejder med at forbedre processerne”, afslutter Morten Skaarup Jensen.

Lynindstilling til Procesprisen 2022

Deadline for indstillinger til Procesprisen nærmer sig med hastige skridt – du kan frem til d. 2. juni 2022 kl. 12.00 indstille en eller flere kandidater. Du har mulighed for at sende et tip med en kandidat til Procesprisen på en mail til lcdk@leanconstruction.dk.

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke