Nyt projekt får millionstøtte til at øge produktiviteten i byggebranchen

Danske entreprenører har i en årrække haft en utilfredsstillende produktivitetsvækst sammenlignet med andre industrier på trods af gentagne forsøg på at skabe produktivitetsforbedringer. Med millionstøtte fra Realdania i ryggen og et forskningsmæssigt velfunderet afsæt skal et nyt stort projekt skabe dokumenterbart bedre ressourceudnyttelse og ledelse og derigennem bidrage til produktivitetsgevinster i byggeriet.

PwC, Aarhus Universitet og Værdibyg skyder et stort projekt i gang under overskriften ”Effektiv byggeproduktion”. Projektet skal forbedre ledelsen af byggeproduktionen og bidrage med principper, metoder og værktøjer, der skal give et mere værdiskabende og bæredygtigt byggeri på landets byggepladser.

Gennem anvendelse af projektledelsesmetoden ”Byggeledelse 2.0” på tre konkrete byggeprojekter er målsætningen at opnå et produktivitetsboost, der bringer byggeriet på niveau med andre industrier. Peter Kahr Greve, Partner PwC Consulting i PwC Denmark og programleder for ”Effektiv byggeproduktion,” har store forventninger til projektets resultater: ”Vi forventer en produktivitetsvækst på mere end 10 pct. i de tre pilotprojekter – skabt af en bedre udnyttelse af ressourcer, kompetencer, maskinel mv. – og dermed en hurtigere gennemførsel til glæde for både entreprenører og bygherrer.”

Byggeledelse 2.0 nytænker måden at drive byggeprojekter på

”Effektiv byggeproduktion” tager udgangspunkt i den nyudviklede projektledelsesmetode ”Byggeledelse 2.0”. Metoden er udviklet på baggrund af produktivitetsforskning i byggesektoren kombineret med produktivitetsfremmende indsatser, der har været testet og anvendt i en række industrielle virksomheder.

Projektledelsesmetoden er båret af tre grundlæggende principper: Værdiskabelse, flow og lederskab. Ud fra disse tre principper arbejdes der med værktøjer og metoder, som tilpasses de konkrete virksomheder og byggesager.

”Byggeledelse 2.0 nytænker måden at drive byggeprojekter på ved at forkorte projektets tidsplan, samtidig med at værdiskabelsen øges. Det gør vi ved at kombinere nye og klassiske værktøjer med nyere arbejdsformer” udtaler Peter Kahr Greve.

”Effektiv byggeproduktion” adskiller sig fra andre lignende projekter ved at arbejde målrettet på at forbedre den målbare produktivitet på byggepladserne – først gennem kortlægning af potentialer og dernæst via hurtige bølgeprojekter, der målrettet skaber dokumenterbare forandringer.

Omfattende målinger skal dokumentere effekten

Udviklingsprojektet udmærker sig særligt ved, at alle indsatser og udviklinger følges tæt af et forskerhold fra Aarhus Universitet. Holdet har allerede foretaget de første af mange målinger og observationer, som skal give en større indsigt i projektet og nogle tydelige sammenhænge mellem indsatser og resultater.

Det overordnede formål med projektet er at kunne dokumentere, hvilke af elementerne i Byggeledelse 2.0, der giver hvilke effekter på de tre afprøvningsprojekter. Effektvurderingen sker på baggrund af detaljerede før- og eftermålinger. Evalueringen af pilotprojekterne i “Effektiv byggeproduktion” gennemføres af forskere fra Aarhus Universitet – heriblandt ingeniørdocent Søren Wandahl, som ser frem til at følge udviklingen: ”Vi er overbeviste om, at “Effektiv byggeproduktion” kan kortlægge potentialerne, gennemføre forbedringer og til slut dokumentere, at der findes en bedre praksis for byggeledelse end den, vi ser i dag.”

Tre entreprenørvirksomheder lægger byggeprojekter til

De tre entreprenørvirksomheder Adserballe og Knudsen, Enemærke og Pedersen A/S og NCC har hver stillet et større byggeprojekt til rådighed for projektet. To af de tre afprøvningsprojekter er allerede skudt i gang og Aarhus Universitet har lavet omfattende målinger af arbejdsgange på byggepladsen samtidig med at PwC har gennemgået planlægningsmetoder, ledelsesprocesser m.v. hos byggeledelsen.

Til glæde for hele branchen

Da byggebranchen generelt trænger til et produktivitetsboost, er det afgørende, at den viden, der bliver skabt i projektet, bredes ud til hele byggebranchen. Det er Værdibyg, der står for at løfte den del af opgaven.

”Det er et spændende projekt for Værdibyg, fordi det er nye metoder, der bliver afprøvet og oplagt at tage fat på, fordi vi i flere år har efterlyst et større fokus på forskning i byggeriets processer og bedre byggeledelse på byggeprojekterne. Det interessante ved dette projekt er, at de omfattende målinger og analyser giver et stærkt grundlag for at foretage forbedringer”, udtaler programdirektør i Værdibyg Rolf Simonsen, som roser de tre virksomheder for at stille op: ”Analyserne kommer til at pege på nogle ømme punkter i planlægning og ledelse, men herigennem får alle tre projekter en enestående mulighed for at forbedre deres byggeledelse og forbedre produktiviteten.”

Fakta om projektet
  • Projektet ”Effektiv byggeproduktion” bliver til i samarbejde mellem PwC, Aarhus Universitet og Værdibyg.
  • Projektet løber frem til foråret 2023 og munder ud i en forskningsmæssig afrapportering og en publikation med anbefalinger fra Værdibyg.
  • Projektet realiseres med støtte fra Realdania, som har doneret 3,1 mio. kr.

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke