Nyt projekt om kontraktstyring godt fra start

Hvordan udarbejdes og anvendes kontrakter aktivt og værdiskabende på byggeprojekter? Værdibyg har samlet 25 af byggeriets praktikere til et intensivt workshopforløb, som skal munde ud i en ny vejledning, der giver svar på de spørgsmål.

En kontrakt i et byggeprojekt kan andet end at fastslå, hvem der har retten på sin side. Anvendt rigtigt kan kontrakten være et værdifuldt aktiv i byggeprocessen og bidrage til at understøtte samarbejdet. På mange projekter er kontrakterne reaktive (passive) fremfor proaktive (aktive). Kontrakterne og kontraktstyring skal tænkes ind i projektet som et aktivt element, som fremmer tilliden og samarbejdet og øger værdiskabelsen i projektet.

”De nye regelsæt (AB, ABR og YBL) har skabt mere fokus på denne disciplin og ændret ved dele af processerne og ansvarsfordelingen i forbindelse med kontraktstyringen. Der er derfor behov for, at Værdibyg sammen med byggeriets parter og praktikere drøfter og kommer med anbefalinger til, hvordan vi i branchen ønsker, at processen og samarbejdet i forbindelse med udformning af kontrakterne og kontraktstyringen bør gribes an”, udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Morten Skaarup Jensen.

Kontraktstyring har et stort potentiale

Kontraktstyring/contract management er et forholdsvis nyt felt i byggeriet, og har potentiale til at blive et proaktivt værktøj i byggeprojekter, hvor aftaler og kontakter bliver aktive ”parter” i projektstyring og samarbejde. I vejledningsforløbet undersøges, belyses og drøftes følgende emner:

 • Hvad er contract management? Hvad indeholder det, og hvordan kan det bruges i byggeriet?
 • Hvordan bliver kontrakter og aftaler et fælles aktiv i byggeproces og samarbejde (og ikke et våben mod de øvrige parter i projektet)?
 • Findes der (eller kan vi udvikle) tjeklister til forskellige dele af det nye AB/ABR – opmærksomhedspunkter, ansvar, reaktionspligter m.v.

Vejledningen udarbejdes sammen med byggeriets praktikere

Branchen er bredt repræsenteret i den 25 personer store projektgruppe, hvor der både indgår bygherrer, ingeniører, arkitekter og udførende med stærke kompetencer inden for kontraktstyring.

I projektet indgår et intensivt wokshopforløb, der skal resultere i en vejledning, som kan hjælpe byggeriets parter med:

 • at skabe indsigt i og overblik over processen med udarbejdelse af kontrakter og kontraktstyring og de aktiviteter, der er forbundet hermed
 • at afklare og beskrive roller og ansvar for udarbejdelse af kontrakter og den effektive kontraktstyring
 • råd, metoder og værktøjer til udarbejdelse af gode kontrakter – som alle parter har glæde af – og til den efterfølgende kontraktstyring
 • anbefalinger til mængden af tid og ressourcer, der skal afsættes til kontraktstyring

Videnstab i byggeprocessen er en af flere udfordringer

I den første workshop bidrog deltagerne bl.a. med deres erfaringer med nogle af de største hindringer i branchen i forhold til styre et projekt efter den udarbejdede kontrakt. Michael Dahlager fra Per Aarsleff A/S har noteret et problem med tab af viden:

”Som jeg ser det, er en af de store udfordringer, at der kun er ganske få mennesker involveret i kontraktindgåelsen på et projekt. Kort tid efter kan der være rigtig mange nye mennesker på sagen, men flere af dem, der var med fra begyndelsen, er ikke længere tilknyttet projektet eller er rykket længere væk fra kontraktopfølgningen. Det giver et stort videnstab i forhold til de ønsker og intentioner, der ligger i kontrakten. Det er en udfordring, som jeg ser frem til at arbejde med i workshopforløbet og, sammen med de andre deltagere, udarbejde nogle råd og anbefalinger til at håndtere” udtaler Michael Dahlager.

Videnstab er et af de elementer projektgruppen vil arbejde videre med i forløbet, ligesom der også blev rejst andre spørgsmål som vi vil behandle i de kommende workshops. Heriblandt, hvordan vi sikrer os, at:

 • kontraktpartnernes forventninger er tilstrækkelig afstemt?
 • kontrakten bliver en manual til samarbejdet og de transaktioner aktørerne har imellem sig?
 • de rette beslutningskompetencer er til stede?
 • kontraktgrundlaget er ordentligt på plads?
 • Kontrakterne kan håndtere de ændringer, som kommer i projektet?

Ny vejledning forventes klar ultimo 2022

Projektgruppen mødtes første gang den 27. januar og forløbets sidste workshop ligger i slutningen af juni måned. Herefter skal alle gruppens input bearbejdes og vejledningsudkastet godkendes af Værdibygs bagland. Vi forventer at kunne lancere den nye Værdibyg-vejledning i slutningen af 2022.

For mere information om projektet kan du kontakte seniorprojektleder Morten Skaarup Jensen på: msj@vaerdibyg.dk / 4129 0473.

Projektet er støttet af Realdania.

Flere nyheder

Statens Serum Institut vinder procesprisen 2023Licitationen

Husk at indstille projekter til Procesprisen 2024

/
Kender du et projekt, et samarbejde eller en organisation, der ...
Jonathan Grevsen

Ny vejledning: Alle parter vinder ved tidlig entreprenørinddragelse

/
Ny vejledning fra Værdibyg klæder branchen på til ...
Renovering af facade på bygning.Kontraframe

Se eller gense Morgenskarp om renovering og bæredygtighed

/
Gik du glip af vores morgenskarpe præsentation om renovering ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke