Ny publikation om den bæredygtige byggeproces

Hvis vi skal nå de nationale 2030-mål om en 70 %-reduktion i CO2-udslippet, kan og skal byggebranchen bidrage med en samlet og koordineret indsats. Værdibyg har netop udgivet en ny publikation om ”den bæredygtige byggeproces”. I publikationen undersøger vi, hvorfor det er så svært at indfri ambitionerne om at bygge bæredygtigt, og peger på løsningen: Der skal styr på processer og samarbejde.

Der er brug for at udvikle og tilrettelægge en byggeproces, der understøtter de bæredygtige ambitioner og målsætninger hele vejen gennem byggeprojektet – fra de indledende tanker til det endelige byggeri.

”Vi har skal have tilpasset byggeprocessen, så den understøtter behovet for samarbejde, organisering, videndeling osv., som er en forudsætning for at lykkes med at skabe bæredygtigt byggeri. I den bæredygtige byggeproces er der et klart og tydeligt mål om bæredygtighed fra starten af projektet. Der er et fælles sprog og afklaring af roller, ledelse og ressourcer. Og så er der et tættere og tidligere samarbejde mellem parterne”, fortæller Stephan Sander fra Værdibyg, som er projektleder på publikationen.

Barrierer for bæredygtigt byggeri

For at udvikle byggeprocessen, så den understøtter ambitionerne om bæredygtighed, er vi nødt til at forstå de udfordringer og barrierer undervejs i byggeprocessen, der hindrer det bæredygtige byggeri. I publikationen ser vi på de centrale problemstillinger, der står i vejen for byggeriets bæredygtige omstilling:

  • Projekterne mangler tydelige mål og strategier for bæredygtighed
  • Der mangler et tidligere og tættere samarbejde mellem projektdeltagerne om bæredygtighed
  • Der mangler et fælles metoder og sprog til at stille krav til bæredygtighed i udbud, aftaler og kontrakter
  • Der mangler ledelse og ressourcer, som sørger for at målene for bæredygtighed bliver håndteret og opretholdt gennem hele byggeprojektet

Publikationen består af to primære dele: Én om det særlige ved den bæredygtige byggeproces og én om de procesmæssige udfordringer ved at arbejde med bæredygtighed i byggeriet. Tilsammen giver de to dele en større forståelse for vilkårene for bæredygtighed i byggeriet.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Du kan downloade vejledningen her.

Flere nyheder

Værdibyg

Forårets første skud – seks skarpe fra Værdibyg

/
Så er der seks friske morgenmøder at se frem ...
Møde i Netværk om ledelse af den bæredygtige byggeprocesVærdibyg

Forandringsledelse fylder for nye netværk

/
Forandringsledelse var et af de emner, der fyldte meget for ...
Billede af Mikkel A. ThomassenSmith Innovation

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke