Perspektiver på den bæredygtige byggeproces

Den Bæredygtige Byggeproces

Man kan ikke bygge bæredygtigt alene!

Danmark står overfor at opfylde den nationale målsætning om at reducere den samlede klimabelastning med 70% inden 2030. Bygninger og byggeriet som branche udgør et kæmpe potentiale for at bidrage til at løfte denne udfordring – men det kræver, at byggeriets parter yder en samlet indsats.

Innovativ byggeproces

Der er brug for at udvikle og tilrettelægge en byggeproces, der understøtter de bæredygtige ambitioner og målsætninger hele vejen gennem byggeprojektet – fra de indledende tanker til det endelige byggeri. For at udvikle byggeprocessen, så den understøtter ambitionerne om bæredygtighed, er vi nødt til at forstå de udfordringer og barrierer undervejs i byggeprocessen, der hindrer det bæredygtige byggeri.

Byggeriets bæredygtige omstilling

Publikationen udfolder og nuancerer de centrale problemstillinger, der står i vejen for byggeriets bæredygtige omstilling:

  • Projekterne mangler tydelige mål og strategier for bæredygtighed
  • Der mangler et tættere og tidligere samarbejde mellem projektdeltagerne om bæredygtighed
  • Der mangler et fælles sprog og metoder til at stille krav til bæredygtighed i udbud, aftaler og kontrakter
  • Der mangler ressourcer og ledelse, som sørger for at mål for bæredygtighed håndteres og opretholdes gennem hele byggeprojektet

Publikationen består af to primære dele: én om det særlige ved den bæredygtige byggeproces og én om procesmæssige udfordringer ved at arbejde med bæredygtighed i byggeriet. Det er på sin vis to sider af samme sag, men tilsammen giver de to dele en større forståelse for vilkårene for bæredygtighed i byggeriet.

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Download publikationen her:

Perspektiver på Den Bæredygtige Byggeproces

Fysisk eksemplar

Få tilsendt et fysisk eksemplar af publikationen Perspektiver på Den Bæredygtige Byggeproces gratis hos Grundejernes Investeringsfond ved at følge dette link.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke