Lean is green

Til Lean Construction-DK Netværkets årskonference var temaet ”Bæredygtighed fra et Lean Construction-perspektiv”. Og perspektiver var der masser af fra de seks grønne frontløbere, som holdt oplæg ved årets konference.

Den 24. august afholdt Lean Construction DK-Netværket sin årskonference under overskriften ”Bæredygtighed fra et Lean Construction-perspektiv”. Her holdt seks af byggeriets grønne frontløbere tankevækkende oplæg som gav nye perspektiver på, hvordan lean også kan være green.

Nye samarbejder, optimerede processer og Lean Construction-værktøjer og -metoder kommer til at spille en afgørende rolle i  den grønne omstilling af byggeriet. Byggeprocessen skal tænkes forfra med fokus på at optimere og skære alt unødigt fra, eller som to af oplægsholderne udtrykte det: “Det mest bæredygtige materiale er det, vi ikke bruger”.

At bygge med ingenting

Oplægsholderne med det perspektiv var Mikkel Thomassen, partner i Smith Innovation og Pelle Munch-Petersen, Adjunkt ved KADK, som talte om begrebet “at bygge med ingenting” – et bevidst provokerende begreb, som blandt andet dækker over, at vi skal blive bedre til at finde ud af, hvad det egentlig er for et spørgsmål, et givent byggeri er et svar på? Hvilket problem skal det løse? Det handler om at få skabt designtænkning, der finder simple løsninger på komplekse problemer.

 

Forinden havde grundlægger og CEO i Lendager Group, Anders Lendager, fortalt om Lendager Groups arbejde med cirkulært byggeri på Ressourcerækkerne i Ørestad, hvor de har nytænkt byggeproces og metode. Det er et fyrtårnsprojekt, som har udfordret vanetænkningen i byggeriet, men det har også tydeliggjort en udfordring for det cirkulære byggeri. Det er komplekst at bygge cirkulært, og det udfordrer forretningsmodeller og investorer. Som Anders Lendager selv udtrykte det: “Kapitalfonde vil ikke investere i noget, de ikke forstår”.

De to oplæg blev fulgt op af Stephan Sander, seniorprojektleder i Værdibyg, som fortalte om Værdibygs nye projekt om ‘Den bæredygtige byggeproces’ og Randi Christensen, Teknisk chef (Lean) i COWI, som fortalte om, hvilken rolle leanværktøjer og -kompetencer spiller i hendes arbejde med bæredygtighed i COWI Businessline International. Og endelig fortalte bæredygtighedschef i Enemærke & Petersen a/s, Anders Sørensen, om, hvordan Lean Construction er en vigtig del af entreprenørens arbejde for et mere bæredygtigt byggeri.

 

Seniorprojektleder Morten Skaarup Jensen, som driver Lean Construction DK-Netværket, glæder sig over konferencens forløb: “Det var interessant at notere sig, at alle indlæggene pegede i retning af et behov for nye samarbejder og optimerede processer, før at byggeriet kan indtage en afgørende rolle i forhold til den grønne omstilling. De mange indlæg og den levende debat og diskussion på konferencen understregede, at elementerne fra Lean Construction kan være en vigtig driver, når byggeriet skal omstille sig og gentænke processerne. Især gennem bedre planlægning og reduktion af spildtid, som resulterer i en kortere udførelsestid på byggepladsen og et mindre ressourceforbrug i byggeriet”.

Morten Skaarup Jensen ser allerede nu frem til at samle netværket til næste års konference. Programmet er langt fra på plads, men traditionen tro vil det blive noget, der ligger lidt udover det helt snævre lean-fokus, spår han.

“Årskonferencen har historisk set også handlet om at kigge lidt op fra lean-sporet og hente inspiration fra andre fagområder og dele af byggeriet, end dem vi lean-entusiaster beskæftiger os med til daglig”, slutter Morten Skaarup Jensen.

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke