Hvor får jeg mindst CO2 for pengene?

Branchen har generelt fået godt styr på, hvordan man laver LCA-beregninger, men det er stadig langt fra alle, der forstår at bruge en livscyklusvurdering (LCA) aktivt gennem hele byggeprocessen. Ny vejledning fra Værdibyg klæder branchens praktikere på til at bruge beregningerne som beslutningsværktøj i byggeprojektet – og i sidste ende minimere byggeriets klimapåvirkning.

Byggeriets praktikere skal blive bedre til at bruge LCA-beregninger aktivt gennem hele projektforløbet. Det handler om at få fastlagt ambitiøse og realistiske grænseværdier for byggeprojekters klimapåvirkning, og om at få gennemført en god proces, hvor centrale beslutninger om, hvordan en mulig løsning vil påvirke byggeriets endelige CO2-aftryk, bliver truffet på et oplyst grundlag.

”Det er afgørende, at praktikerne får styr på den proces, der sikrer, at livscyklusvurderinger bliver en integreret del af byggeprocessen, så afgørende beslutninger løbende bliver truffet på baggrund af viden om, hvad designoptimering, materialevalg mv. betyder for projektets samlede klimapåvirkning. Det er en forudsætning for, at vi i byggeriet for alvor kan arbejde med at minimere bygningers klimapåvirkning og dermed bidrage til at opfylde de nationale målsætninger for CO2-reduktion,” udtaler seniorprojektleder i Værdibyg Stephan Sander.

Et beslutnings- og designværktøj i byggeprocessen

Vejledningen ”LCA-processen” fokuserer derfor på, hvordan resultater fra LCA-beregninger giver værdi i projektet – frem for hvordan selve beregningerne udføres. I vejledningen beskrives – bl.a. gennem eksempler og cases – den proces, hvor LCA indgår som beslutnings- og designværktøj gennem hele byggeprojektets forløb.

Målgruppen er alle de praktikere – bygherrer, rådgivere, entreprenører og underentreprenører – som har en rolle at spille i at gennemføre eller bidrage til LCA-processen. Leverandører og producenter, der bidrager til LCA-processen med vigtige data, kan også have glæde af at læse vejledningen.

CO2-udledning som beslutningsparameter

”Hensigten er at vise, hvordan man forløser LCA-beregningernes potentiale, og hvordan det gribes an undervejs i byggeprojektet. Ultimativt ønsker vi at udfordre byggeriets jerntrekant, så det bliver en gængs del af byggeprocessen at inkludere CO2-aftryk som beslutningsparameter på lige fod med pris, tid og kvalitet. Vi vil i bund og grund gerne have, at man løbende bruger LCA-beregningerne til at finde svar på spørgsmålet ’hvor kan jeg få mindst CO2 for pengene’,” udtaler projektchef i Værdibyg Nina Koch-Ørvad.

DOWNLOAD VEJLEDNINGEN HER

Fakta

  • Projektet er støttet af den filantropiske forening Realdania.
  • Udover gode råd og anbefalinger indeholder vejledningen to cases. Den ene er ejendomsselskabet Home.Earths opførelse af 158 boliger ved Hedehusene, som er projekteret til at have en klimapåvirkning på under 6 kg CO₂. Den anden er en ny dagtilbudsafdeling i Brabrand, som Aarhus Kommune skal bygge. Projektet er tilmeldt ”Den Frivillige Bæredygtighedsklasse”, og det færdige projekt skal derudover overholde et krav på 8,5 kg CO₂.

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke