Bæredygtighedsscreening øger bæredygtighedsniveauet i byggeprojekter

Hvordan hæver man bæredygtighedsniveauet i byggeprojekter? I den rådgivende ingeniørvirksomhed Wissenberg A/S er svaret ”bæredygtighedsscreeninger”, som udføres på både nye projekter og på projekter, som - i nogle tilfælde - er så fremskredne, at de er ved at gå i udbud.

Wissenberg A/S har udviklet et værktøj til bæredygtighedsscreening, som de siden 2022 har anvendt på nye og igangværende byggeprojekter.

”Vi oplevede, at der i mange projekter var krav om bæredygtighed, men der var meget lidt konkret om hvad og hvordan,” fortæller Izabelle Laviny Dantas, ingeniør i Wissenbergs afdeling for Klimatilpasning og Bæredygtighed, om baggrunden for at udvikle værktøjet.

Gør bæredygtighed konkret

”Værktøjet bruger vi til at oversætte det meget brede begreb ”bæredygtighed” til noget konkret: Fx klimatilpasning, LAR-løsninger med rekreative områder og indtænkning af biodiversitet eller genbrug af byggematerialer,” forklarer Izabelle Laviny Dantas.

Selve værktøjet består i, at bæredygtighedsafdelingen i samarbejde med projektlederen på det aktuelle projekt udarbejder en rapport og en one-pager, hvor man har vurderet projektets bæredygtighedsgrad på en skala fra 1-5 og screenet for potentielle bæredygtighedstiltag. I rapporten ser man herefter på 17 mulige emner, som kan hæve projektets bæredygtighedsgrad. De 17 emner scores ift. det konkrete projekt, og man udvælger fem emner, som man anbefaler for at løfte projektets bæredygtighedsniveau. I rapporten, som projektlederen præsenterer for bygherren, angives det desuden, hvor meget de fem emner tilsammen vil øge projektets bæredygtighedsgrad.

Eksempel på bæredygtighedsscreening. Klik på billedet for at forstørre.

”Hvis vi bliver inddraget i projektet i den indledende fase, anvender vi vores dialogværktøj – dialogkort – som hjælper bygherre med at udvælge og prioritere projektets indsatsområder og dermed skærpe projektets bæredygtighedsvision. Hvis vi først kommer ind i projektet, når målsætningerne allerede er defineret, og der blot er behov for at styrke bæredygtigheden, benytter vi vores bæredygtighedsscreeningsværktøj,” forklarer Izabelle Laviny Dantas.

Kræver samarbejde mellem parterne

Ifølge Izabelle Laviny Dantas kan alle i princippet anvende værktøjet, hvis de har solidt kendskab til bæredygtighed i byggeriet og kan vurdere de forskellige emners – eller tiltags – indflydelse på projektets bæredygtighedsgrad. Og så ligger der en grundig dialog internt i organisationen til grund for udviklingen og brugen af værktøjet, så alle har en fælles forståelse af, hvordan man bruger det og vurderer emnerne.

Erfaringerne er indtil videre yderst positive, fortæller Izabelle Laviny Dantas, som påpeger at jo tidligere bæredygtighedstiltagene bliver præsenteret i, jo højere er chancen for at de bliver gennemført. Blandt andet pga. penge. Hun oplever dog, at det ikke kun er et spørgsmål om økonomi:

”Det kræver, at der er et godt samarbejde mellem parterne. Når alle i teamet – os bæredygtighedsrådgivere, projektleder og bygherre – virkelig ønsker at bringe mere bæredygtighed ind i projektet, så kan man som regel også finde ressourcerne til det i projektet,” udtaler Izabelle Laviny Dantas.

Bæredygtighedsscreeningen planter et frø

Screeningerne og rapporten bliver udarbejdet i samarbejde mellem Bæredygtighedsafdelingen og projektlederen og er således en integreret del af rådgivningen. Selv hos de bygherrer, som ikke vælger at gå videre med anbefalingerne, tjener bæredygtighedsscreeningen et formål.

”Vi får plantet et frø i hovedet på bygherre og de andre involverede i projektet, så de ser mulighederne og måske tænker det ind i deres næste projekt,” afslutter Izabelle Laviny Dantas.

Sådan bruges værktøjet i praksis

I videoen fortæller Izabelle Laviny Dantas og Lin Nielsen fra Wissenberg A/S mere om, hvordan Wissenberg har brugt bæredygtighedsscreening i deres projekter, og hvordan værktøjet anvendes i praksis.

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke