Beboerinvolvering i Coronaens tid

Beboerinvolvering og -håndtering i forbindelse med større renoveringer kan være sin sag under normale omstændigheder. Smid en pandemi ind i ligningen, og så har du det, man på moderne dansk kalder ”en udfordring”. Den udfordring stod KAB med i foråret 2020, da de skulle præsentere en helhedsplan* for boligforeningen 3B’s afdeling Folehaven i København.

”Da pandemien ramte i foråret 2020, var vi ved at gøre klar til at præsentere en helhedsplan for beboerne i Folehaven forud for en vejledende afstemning. I princippet var det ikke et krav, men det var en tradition i afdelingen, og vi havde ikke lyst til at gå videre, uden at beboerne havde set, hvad der lå i helhedsplanen”, fortæller Mette Lund Norre, proceskonsulent i KAB, som administrerer afdelingen.

Det er en stor afdeling, med næsten 1000 boliger, men på grund af Corona-restriktionerne, kunne man ikke mødes mere end 50 personer ad gangen. Så udfordringen var, hvordan man kunne præsentere planen for beboerne og høre deres holdninger på en forsvarlig måde.

”Vi valgte at dele indholdet i helhedsplanen op i to temaer. Én del, der relaterede sig til bygningerne, og en anden, som relaterede sig til de grønne udearealer. Vi afholdt så fire møder, der handlede om bygningerne, som vi regnede med ville være det, der havde størst interesse for beboerne og to møder om de grønne udearealer. Udfordringen ved den fremgangsmåde er, at der er forskellige beboere på møderne, som stiller forskellige spørgsmål, som kun de får svaret på. Så hvordan samler man op, så vi går derfra med et fælles billede?”, siger Mette Lund Norre.

Her spillede den boligsociale helhedsplan en central rolle. De havde en Facebook-side, hvor både de og afdelingens bestyrelse løbende svarede på spørgsmål fra beboerne. Desuden blev konklusionerne fra møderne opsummeret i et følgebrev, som blev husstandsomdelt. Mette Lund Norre fortæller, at det er de unge i afdelingen, der har det som ”lommepengejob”, at dele fysiske breve ud, og at de også hjælper til med den praktiske afvikling af møderne. Så selv om det er en omstændelig måde at kommunikere på, har det den fordel, at det involverer beboerne i afdelingen. Hun fremhæver desuden det tætte samarbejde med den boligsociale helhedsplan, der har fungeret som bindeled mellem beboerne og boligselskabet og lyttet til, svaret på og videreformidlet beboernes bekymringer.

Ikke tradition for at kommunikere digitalt

Som noget nyt skulle beboerne på forhånd tilmelde sig møderne digitalt, så der var sikkerhed for, at forsamlingsforbuddet blev overholdt. Her var man udfordret af, at der ikke var tradition for at kommunikere digitalt med afdelingens beboere. Løsningen blev at husstandsomdele invitationen i papirform med en vejledning til, hvordan beboerne skulle tilmelde sig møderne digitalt.

”Og der skulle vi også lige have afstemt kommunikationen, fordi nogle af beboerne tilmeldte sig flere af de samme møder. Heldigvis havde vi fået beboernes e-mailadresser, og med hjælp fra den boligsociale helhedsplan fik vi kontaktet og hjulpet de beboere, det drejede sig om. Så det tog lidt tid at få styr på den nye proces, men møderne blev afholdt – og afholdt forsvarligt”, fortæller Mette Lund Norre.

Video skal lette formidlingen

Nu nærmer sommeren 2021 sig, og dermed det afdelingsmøde, hvor beboerne skal træffe den endelige beslutning om helhedsplanen, og overvejelserne om alternative formidlingsformer er allerede i gang.

”Normalt møder vi op ude i afdelingen og laver en præsentation og svarer på spørgsmål, og det foretrækker vi stadig. Men vi overvejer at supplere med videoer, der i let tilgængelig form formidler hovedindholdet i helhedsplanen og giver overblikket. Og så kan vi forhåbentlig præsentere det lidt tungere stof, som vi plejer. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så er vi allerede forberedt med videomaterialet”, siger Mette Lund Norre.

Så selv om pandemien har skabt nye udfordringer, mener Mette Lund Norre, at det er vigtigt at udforske mulighederne nysgerrigt og tage det som noget positivt, at man som fagperson bliver rusket lidt ud af sine vaner. Så længe man husker, at det skal give mening for beboerne og afdelingens behov.

Tænk lokale ressourcer ind i projekterne

Hun ser videre perspektiver i fremover at benytte sig af endnu mere af video og digitale værktøjer. Men det er en balancegang og skal tilpasses beboersammensætningen i afdelingen. Når der er tale om boligområder med flere udsatte beboere, og hvor nogle har sprogbarrierer, giver det mulighed for at tænke lokale ressourcer ind i projektet ved for eksempel at involvere beboere i boligområdet med særlige sprogkompetencer i at indtale speaks til videoerne.

”Pandemien har betydet, at vi lynhurtigt skulle tænke vores formidling digitalt, og det er kun blevet endnu vigtigere for den almene boligsektor at få styr på, hvordan vi kommunikerer digitalt med vores beboere. Også for at fremtidssikre vores kommunikation med beboerne – de unge og de midaldrende forventer nok i virkeligheden, at vi bliver mere digitale i vores kommunikation. Men vi skal stadig holde fast i også at kommunikere analogt, for det aktiverer og engagerer beboerne på andre måder”, slutter Mette Lund Norre.

 

*En helhedsplan er en samlet renovering af et boligområde – bygninger, boliger, fællesarealer mm. – med støtte fra Landsbyggefonden.

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke