Bæredygtighedsplanen er afgørende for at visionerne for bæredygtighed indfries

Værdibyg igangsætter nu et workshopforløb, hvor vi sammen med byggeriets praktikere udarbejder en vejledning om den effektive bæredygtighedsplan. Planen skal både styrke bygherrens fokus på bæredygtighed i byggeprojekterne, gøre ambitioner og visioner tydelige for alle involverede og synliggøre deres rolle i projektet.

En bæredygtighedsplan er et centralt dokument, som samler visioner og krav til bæredygtighed for et byggeprojekt. Men hvordan gør man bæredygtige ambitioner og strategier konkrete og målbare? Og hvordan bruger man aktivt bæredygtighedsplanen gennem hele byggeprocessen?

Bæredygtighedsplanen samler intentioner og krav

Det vil Værdibyg belyse i en kommende vejledning om bæredygtighedsplanen, som er den første vejledning i det nye projekt Den Bæredygtige Byggeproces.

”Når du skal bygge bæredygtigt, er det afgørende, at du gør dig overvejelser om karakteren og omfanget af bæredygtighed i det enkelte byggeprojekt tidligt i byggeprocessen. Det sikrer, at dine visioner og strategier for bæredygtighed får reel indflydelse på de centrale beslutninger i projektet”, fortæller projektchef i Værdibyg Nina Koch-Ørvad.

Nina Koch-Ørvad fortæller videre, at for at de bæredygtige elementer får fokus og fastholdes igennem alle faser af byggeprojektet skal de strategiske overvejelser gøres operationelle, målbare og tilgængelige for alle projektdeltagere. De konkrete krav til f.eks. materialevalg, indeklima, certificeringsordninger m.m. samles i en bæredygtighedsplan.

”Planen bliver et centralt referencedokument for alle involverede parter gennem alle projektets faser. Bæredygtighedsplanen udarbejdes typisk af bygherren i forbindelse med byggeprogrammet, og ligger til grund for både rådgiveraftale og entrepriseudbud”, udtaler Nina Koch-Ørvad.

Vejledning udarbejdes sammen med byggeriets praktikere

Den nye vejledning skal både belyse selve indholdet i en bæredygtighedsplan og anvendelsen af den – altså hvordan den sættes i spil og giver værdi til projektdeltagerne gennem alle byggeprojekts faser.

Én af de praktikere, der allerede har vist interesse for at deltage i workshopforløbet er Gitte Gylling Hammershøj Olesen, chefspecialist og teamleder for Bæredygtigt Byggeri i Rambøll. Det gør hun blandt andet, fordi hun mener, at der mangler et fælles udgangspunkt for bæredygtighedsplanen.

”Jeg arbejder selv meget med bæredygtighedsledelse, og bæredygtighed handler i høj grad om de processer, der foregår i byggeriet og dermed den planlægning, der er omkring at få styr på de processer og discipliner, der skal involveres på de rigtige tidspunkter. Det mangler vi et fælles udgangspunkt for, som vi kan udvikle ud fra til de konkrete projekter”, fortæller Gitte Gylling Hammershøj Olesen.

Gitte Gylling Hammershøj Olesen mener, at bæredygtighedsplanen er særligt vigtig, fordi bæredygtighed endnu ikke er en ydelse på linje med de andre ydelser, vi kender i byggeriet, og som har været integreret i byggeriet i mange år. Derfor er planen for, hvordan man håndterer bæredygtighed i det enkelte projekt, afgørende for om man lykkes med det.

”Der er stor forskel på de projekter, som har en plan fra begyndelsen og de, der ikke har det. Hvis alle involverede fra starten ved, at bæredygtighed er en vigtig målsætning i projektet, så har de også en større tendens til at tage ansvar for det og levere på det. Jeg gør altid noget ud af at synliggøre de forskellige personer og discipliner i bæredygtighedsplanen, så de kan finde sig selv og deres egen rolle i at få projektet til at lykkes”, udtaler Gitte Gylling Hammershøj Olesen.

 

Her kan du læse om, hvordan vi gennemfører projekter i Værdibyg.

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke