To nye vejledninger om nedrivning

To nye vejledninger om nedrivning stiller skarpt på beslutningsprocessen op til og under en nedrivning og hjælper dig med at tage hånd om samarbejdet, som er særligt udfordret i nedrivningsprocessen.

Nyt, nyt, nyt, det hele skal være nyt. Værdibyg lancerer i dag to nye vejledninger – ”Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces” og ”Samarbejder i nedrivningsprojekter” i vores nye design.

Men selvom det er nye vejledninger i ny indpakning, så handler vejledningerne i høj grad om genanvendelse. For en gennemtænkt og velfungerende nedrivningsproces er en forudsætning for, at vi kan lykkes med at bygge cirkulært – og dermed mere bæredygtigt. Vejledningerne føjer sig til den serie af nedrivningsvejledninger, som blev påbegyndt i 2020 med ”Udbud af nedrivningsopgaver” og ” Miljøkortlægning og nedrivning”.

Om vejledningerne

De to nye vejledninger har hver sit perspektiv på nedrivningsprocessen. Seniorprojektleder i Værdibyg Stephan Sander forklarer: ”I den første vejledning ”Dilemmaer og beslutninger i den cirkulære nedrivningsproces” behandler vi de dilemmaer, der opstår, når der skal træffes beslutninger forud for og under en cirkulær nedrivning. I vejledningen ser vi på tre centrale temaer: Skal der rives ned eller renoveres? Hvordan udvælger man materialer til genbrug og genanvendelse? Og endelig gennemgår vi det regelsæt, der sætter rammerne for cirkulære nedrivninger”.

I den anden vejledning – ”Samarbejder i nedrivningsprojekter” – skitseres de centrale elementer i en god samarbejdsproces. Det gode samarbejde kan være særligt udfordret i nedrivningsprojekter, da nedrivning ofte er præget af en høj grad af usikkerhed og har mange skiftende personer og virksomheder involveret.

”Gamle bygninger byder ofte på overraskelser, når først man begynder at skille dem ad – det kan være særlige miljøforhold, opbygningen af bygningen eller skadelige stoffer. Det betyder, at der ofte opstår nye forhold, som der skal tages stilling til, selvom tid og økonomi er presset. Hvis ikke der er en klar rollefordeling og tvivl om grænsefladerne mellem de forskellige fag kan der opstå misforståelser og konflikter. Derfor er det særlig vigtigt at styrke det gode samarbejde mellem de involverede aktører i et nedrivningsprojekt, og det finder du hjælp til at håndtere i vejledningen”, forklarer Stephan Sander.

Her finder du vejledningerne

Vejledningerne er som altid udarbejdet med inddragelse af praktikere fra hele værdikæden. Du kan downloade dem her og her. Hvis du gerne vil have et fysisk eksemplar, kan du bestille dem ved at skrive til info@vaerdibyg.dk.

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke