Byggeriet er kendetegnet ved høj kompleksitet, stramme tidsplaner og skiftende samarbejdskonstellationer, som kan hæmme samarbejdet og effektiviteten.
Det stiller store krav til projekt- og byggelederne i branchen, som skal have stærke kompetencer indenfor planlægning, byggestyring, koordinering, samarbejde, effektive processer mv. En lean-baseret ledelse er med til at skabe et godt samarbejde baseret på grundingredienser som inddragelse, overblik og forståelse for hinandens forskelligheder og behov.

Men hvilke muligheder har vi for at uddanne vores ledere i byggeriet og hvad er god ledelse egentlig?

Denne eftermiddag sætter Lean Construction-DK Netværket fokus på mulighederne for (efter)uddannelse af byggeriets ledere i Danmark og hvad der kendetegner en god byggeleder anno 2024.

Arrangement er gratis og åbent for alle, der interesserer sig for ledelse af byggeriets processer.

Blandt dagens oplægsholdere er:

  • Jan Juel Nielsen, Uddannelseskonsulent, KEA
  • Louise Dahl Krath Jensen, Advokat, Underdirektør DI Byggeri
  • Klaus Nielsen, MBA, Partner, Global Business Development

Der vil være god mulighed for diskussion og debat på mødet.

Program (opdateres)

14.30: Velkomst ved Lean Construction-DK

Oplæg: Hvilke kompetencer kræves af en leder i byggeriet i 2024?

Oplæg:

Oplæg:

Oplæg: Internationalt anerkendt certificering fra PMI, der tilbyder dybdegående viden for byggeriet

PMI Construction Professional (PMI-CP)™ er den eneste internationalt anerkendte certificering, der tilbyder et dybdegående pensum med fokus på byggebranchen. Materialet til kurset stammer fra Lean Construction Institute, Construction Industry Institute og PMI. Her skal vi høre om baggrunden, visionen, indholdet og undersøgelserne, som ligger til grund for udarbejdelsen af PMI’s internationale certificering for lederne i byggeriet.

Klaus Nielsen, MBA, Partner, Global Business Development

Diskussion og opsamling på dagen

Eftersnak og netværk i lokalet

16.30: Tak for i dag

 

Tid: Mandag den 3. juni 2024, kl. 14.30-16.30

Sted: Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København K, mødelokalet ‘Los Angeles’

Der er mulighed for online deltagelse.

 

Mere om oplæggene:

DI Byggeri:

DI Byggeri har flere ledelsesuddannelser på hylderne, bl.a. DI Byggeris Projektlederuddannelse, som er målrettet projekt- bygge- og entrepriseledere med nogle års erfaring.

KEA: Lean i byggesektoren

KEA KOMPETENCE / Københavns Erhvervsakademi tilbyder flere forskellige ledelsesuddannelser inden for byggeriet. En af de seneste tilføjelser er ”Lean i byggesektoren”, hvor man bl.a. får kompetencer til at anvende planlægningsredskaber til at udarbejde hovedtidsplan og lokationsbaserede planer og ugeplaner samt at forstå og anvende metoder fra lean construction i praksis.
Man får også kompetencer indenfor: Analyse og vurdering af samspil mellem faggrupper i projekter i bygge- og anlægningsbranchen, herunder planlægning, procesoptimering, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø.

PMI-CP™ certificering ved Global Business Development
PMI Construction Professional (PMI-CP)™ er den eneste internationalt anerkendte certificering, der tilbyder et dybdegående pensum med fokus på byggebranchen.
Materialet til kurset stammer fra Lean Construction Institute, Construction Industry Institute og PMI.

I kursusmodulerne indgår bl.a.: Built Environment Project Communication Pro, Built Environment Technology and Innovation Pro, Scope and Change Order Management in the Built Environment og Execution Planning in the Built Environment m.fl.

 

Tilmelding og afbud

Modtager du ikke en autogenereret e-mail umiddelbart efter udfyldelsen af tilmeldingen, skal du kontakte Lean Construction-DK for at sikre, at dine tilmelding er udfyldt korrekt – f.eks. om der er fejl i e-mailadressen eller andet. Kontakt og afbud til lcdk@leanconstruction.dk.