Lean Construction-DK Netværkets studiekreds er et fagligt forum, hvor vi i et dedikeret, men uforpligtende fællesskab udvælger nye og konkrete elementer af Lean Construction og analyserer, diskuterer, erfaringsudveksler og perspektiverer. For at være med i studiekredsen, skal du være medlem af Lean Construction-DK Netværket.

Til hvert møde læser vi en eller flere tekster (på dansk eller engelsk), og sammen drøfter vi dem for at udvikle ideer og værktøjer samt diskutere, hvordan de kan passe ind i en dansk kontekst. Emnerne fastlægges i studiekredsen efterhånden, men kunne eksempelvis være:

  • Integrated Project Delivery
  • Target Value Design
  • First Run Studies
  • Lean Design
  • Lokationsbaseret planlægning og Takt Time Planning
  • Nye Lean Construction værktøjer

I studiekredsen kan vi bl.a. drøfte samme emne over flere møder, hvor vi mellem møderne kan afprøve ideer og værktøjer i eget arbejde og derefter dele erfaringerne med resten af gruppen.

Implementering af Team

Temaet for mødet d. 20. juni vil være ”Implementering af Team”. Hvilke kompetence- og erfaringskrav stilles til fag og person? Hvilket grundlag skal vi have for at sikre god dialog/kommunikation og dermed samarbejdet i team og proces? Hvordan kan vi foretage review-/granskningsproces mest hensigtsmæssigt?

Der vil være et kort oplæg ved dagens værter: Senior Chief Project Manager, Pernille Walløe og Project Manager, Dag Sander fra Rambøll Danmark A/S.

 

Ønsker du blot at være med som observatør, er der også mulighed for det.

 

Tid:
Næste møde afholdes d. 20. juni kl. 9.30-11.00

Sted:
Vores møde afholder vi online i Microsoft Teams (som tilmeldt modtager du et browser-link).

 

Studiekredsen er kun for medlemmer af Lean Construction-DK Netværket.

Bliv medlem af Lean Construction-DK Netværket her