Lean Construction-DK Netværkets studiekreds er et fagligt forum, hvor vi i et dedikeret, men uforpligtende fællesskab udvælger nye og konkrete elementer af Lean Construction og analyserer, diskuterer, erfaringsudveksler og perspektiverer. For at være med i studiekredsen, skal du være medlem af Lean Construction-DK Netværket.

Til hvert møde læser vi en eller flere tekster (på dansk eller engelsk), og sammen drøfter vi dem for at udvikle ideer og værktøjer samt diskutere, hvordan de kan passe ind i en dansk kontekst. Emnerne fastlægges i studiekredsen efterhånden, men kunne eksempelvis være:

  • Integrated Project Delivery
  • Target Value Design
  • First Run Studies
  • Lean Design
  • Lokationsbaseret planlægning og Takt Time Planning
  • Nye Lean Construction værktøjer

I studiekredsen kan vi bl.a. drøfte samme emne over flere møder, hvor vi mellem møderne kan afprøve ideer og værktøjer i eget arbejde og derefter dele erfaringerne med resten af gruppen.

Praktik:

Ønsker du blot at være med som observatør, er der også mulighed for det.

Vores møde afholder vi online i Microsoft Teams (som tilmeldt modtager du et møde-link).

Studiekredsen er kun for medlemmer af Lean Construction-DK Netværket.

Bliv medlem af Lean Construction-DK Netværket her