Denne gang vender vi tilbage til emnet budgetoverskridelser og økonomisk risikostyring, hvor du kan få præsenteret resultaterne fra et meget interessant forskningsprojekt, der er afsluttes her i 2024. 

Hvordan gør vi risikostyringen i byggeprojekter mere værdiskabende? 

Hos Bygningsstyrelsen har Andreas Claus Hansen arbejdet på et forskningsprojekt med DTU Construct, der har haft til formål at styrke den økonomiske risikostyring på større byggeprojekter. I forskningsprojektet er der fokus på risikostyringen over projektets livscyklus, for bl.a. at sikre, at der er sammenhæng imellem arbejdsprocesser, så der opnås en omkostningseffektiv risikostyring. 

I praksis følger risikostyring for byggeprojekter ofte den samme formel, og det kan meget nemt ende med at være en aktivitet, der udføres, blot fordi den er oplistet i et paradigme eller i en kontrakt.

Hvis risikostyringen i stedet indarbejdes i de løbende arbejdsprocesser og skaleres til de faktisk forhold, øger man potentialet for, at risikostyringen bliver mere værdiskabende. 

Den store finale – Hvad blev resultatet? 

Projektet blev påbegyndt i sommeren 2020 og afsluttes her i 2024. Vi havde første gang fornøjelsen af at høre Andreas Claus Hansen fortælle om projektet i foråret 2021 og senest i januar 2023.
Du kan gense oplægget fra 2023 her:
Budgetoverskridelser og økonomisk risikostyring

Nu er vi nået til det tredje og sidste oplæg, hvor Andreas præsenterer resultatet af sin forskning. Han giver et holistisk perspektiv på projektrisikostyring samt specifikke eksempler på tiltag, som forskningsprojektet har haft fokus på, og som Bygningsstyrelsen arbejder med. 

Herudover sættes fokus på de dilemmaer, man skal forholde sig til, når man arbejder med økonomisk risikostyring på virkelighedens byggeprojekter. Der bliver som vanligt også tid til en dialog med deltagerne. 

Program:

09:00: Velkomst ved Værdibyg

09:05: Oplæg ved Andreas Claus Hansen

09:35: Spørgsmål og debat

10:00: Tak for i dag