Med den grønne omstilling af byggeriet er renovering blevet mere aktuelt end nogensinde. Et af de bedste greb for at gøre byggeriet mere bæredygtigt er nemlig, at vi renoverer mere og bygger mindre nyt. Værdibyg har udgivet en række publikationer om de særlige processer i renoveringsprojekter, og dem kan du blive klogere på og få overblik over til morgenskarp den 14. maj kl.09-10.

Program 

09.00 Velkomst og gennemgang af publikationerne v/ seniorprojektleder Stephan Sander og programdirektør Rolf Simonsen, Værdibyg 

09.40 Spørgsmål og diskussion 

10.00 Tak for i dag 

 

Deltagelse er gratis og åbent for alle. 

Online