Denne gang skal vi høre fra Torkil Schrøder-Hansen, erhvervs-ph.d. ved Københavns Universitet, advokat og fagleder for udbudsret i DI Byggeri. Torkil vil med sit projekt belyse, hvilke forhandlingsmetoder der skaber mere effektivt og værdiskabende byggeri med færre konflikter og større sikkerhed om tid og pris. 

Siden udbudslovens indførelse den 1. januar 2016 og frem til 31. juli 2023 blev udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber anvendt i bygge- og anlægsudbud i Danmark. I ph.d. projektet undersøges, hvad der forhandlingsteoretisk er sket i de fleksible udbudsformer i perioden med henblik på, om der gennem forhandlingsformen kan skabes yderligere værdi. 

Hvornår skal man skabe værdi – og hvornår skal man kræve værdi? 

I forhandlingsteorien findes to forhandlingsstile – distributive og integrative. I distributive forhandlinger kæmper parterne om ressourcer eller fordeling af risici, mens parterne i integrative forhandlinger arbejder sammen om at skabe mere værdi.

Forhandlerens dilemma er ofte, hvilken strategi der er den rigtige at anvende i den givne situation. Hvornår skal man skabe værdi – og hvornår skal man kræve værdi?

Målet med projektet er at komme med en række anbefalinger til at skabe mere effektive og værdiskabende udbudsprocesser.

Arrangementet henvender sig til alle med interesse for udbudsprocessen og forskningen i byggeriets processer.  

Program: 

09:00: Velkomst ved Værdibyg 

09:05: Oplæg ved Torkil Schrøder-Hansen, som er erhvervs-ph.d.-studerende ved Københavns Universitet, advokat og fagleder for udbudsret i DI Byggeri 

09:35: Spørgsmål og debat 

10:00: Tak for i dag 

Realdanias pressemeddelelse kan tilgås her: Byggeri: Nyt forskningsprojekt vil skabe bedre udbudsprocesser (realdania.dk) 

Kontakt: 

Torkil Schrøder-Hansen 

Fagleder, Udbudsret Byggeri, Advokat, Mediator 

(+45) 6138 5933 (Mobil) 

toha@di.dk