Tre nye vejledninger viser vejen til en værdiskabende nedrivningsproces

Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond udgiver Værdibyg tre vejledninger til nedrivningsprocessen, der giver anbefalinger, råd og tjeklister til cirkulær nedrivning, miljøkortlægning og udbud af nedrivningsopgaver

Nedrivning af bygninger spiller en afgørende rolle for byggeriets bæredygtige omstilling og kan have store negative konsekvenser for klimaet, arbejdsmiljøet og budgettet, hvis ikke processen håndteres ordentligt.

For at vi kan udnytte materialerne fra nedrivning bedre, er det nødvendigt, at vi i højere grad fokuserer på at planlægge og udføre selve nedrivningsprocessen. Metoder til at nedtage, sortere og håndtere de skadelige stoffer findes allerede i dag, og processerne er kendte af nedrivningsvirksomhederne. Men ofte sætter mangelfuld planlægning, dårlige beskrivelser eller en presset tidsplan en stopper for udnyttelse af de gode ressourcer. Tre nye vejledninger viser nu vejen til den rette miljøkortlægning, et bedre udbudsgrundlag og en cirkulær udnyttelse af byggematerialer.

Du kan hente vejledningerne her

Flere nyheder

Lean Construction-DK Netværket årskonference 3F Bat-kartellet

Lean ledelse: Vi skal huske respekten for mennesket bag byggeriet

/
Det er et team af mennesker, der bygger planen, og ...

Byggeriet: Vi vil have flere midler til forskning i styring og ledelse

/
På baggrund af ny rapport efterlyser byggeriets brancheorganisationer mere forskning ...
Intro introkursus lean construction cowi værdibyg

Kronik: Byggeriet savner forskning, der styrker konkurrenceevne og produktivitet

/
Dansk Byggeri, Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, FRI, Foreningen af Rådgivende ...

Samarbejdspartnere