Er vi enige om tidlig entreprenørinddragelse?

Sangen om tidlig entreprenørinddragelse som løsningen på mange af byggeriets udfordringer er efterhånden en gammel traver i byggeriet, men er vi overhovedet enige om, hvad det er, hvad det kan, og hvad det betyder for projektparterne, at entreprenøren kommer tidligt med i projektet? Der er brug for at belyse fordele og ulemper samt nye roller og processer. Derfor udarbejder Værdibyg nu en vejledning om emnet sammen med praktikere fra byggeriets værdikæde.

Værdibyg er halvvejs igennem et workshopforløb, der skal lede frem til en vejledning om emnet, og det står allerede nu klart, at der er behov for en afklaring af begrebet og forståelse for, hvordan det påvirker projekt og projektparter.

”Der er kommet nye samarbejdsformer til i de seneste år – særligt strategiske partnerskaber har vundet indpas – som indebærer, at entreprenøren bliver involveret tidligere i projektet. Det er fint og erfaringerne er gode, men det har nok også forplumret begreberne lidt,” udtaler programdirektør i Værdibyg Rolf Simonsen, som sammen med Morten Skaarup Jensen er projektleder på Værdibygs projekt om tidlig entreprenørinddragelse.

Tidlig entreprenørinddragelse er nemlig ikke det samme som strategiske partnerskaber, hvor man arbejder med en portefølje af projekter, og entreprenørerne derfor naturligt er med tidligt i projekterne. Den kommende vejledning skal understøtte tidlig inddragelse af entreprenørerne på enkeltstående projekter. Der er mange måder at gøre det på, men ikke en klar opfattelse af, hvad entreprenørerne skal bidrage med – eller hvilke krav det så stiller til bygherre og rådgivere.

Mere end bygbarhed

De klassiske argumenter for tidlig inddragelse af entreprenøren er, at man tidligt i projektet får sikkerhed for bygbarhed, og at budgettet holder. Simone Kongsbak, partner i Smith Innovation, er pennefører på den kommende vejledning. Hun mener, at der er flere gode grunde til at inddrage entreprenøren tidligt, og en af dem er, at det kan bidrage til at bringe mere bæredygtighed ind i projektet.

”I løbet af vores workshop har vi set eksempler på, at graden af bæredygtighed i projekter er blevet øget af tidlig entreprenørinddragelse, fordi det gør det muligt at være konkret i sine materialevalg tidligere. I Aarhus Kommune er man med et forholdsvis lille institutionsbyggeri lykkedes med at komme godt under branchens standarder i CO2-aftryk gennem klare mål og ved at have entreprenøren tæt involveret i projektudviklingen,” fortæller Simone Kongsbak.

Inddragelsesprocessen skæres til

I arbejdet med udviklingen af vejledningen, har Simone Kongsbak, Rolf Simonsen og de mere end 50 deltagere, der er med til at bidrage til vejledningen, efterhånden fået skåret begrebet til.

Rolf Simonsen forklarer, at man har taget udgangspunkt i et set up, hvor parterne er forbi konkurrencen, og hvor bygherren og entreprenøren har indgået en aftale. Man går så ind i en udviklingsfase sammen med entreprenøren, hvor dennes erfaringer og kompetencer bringes i spil i projektet.

”Det kan f.eks. være ift. prissætning, tidsplaner eller konkrete løsninger. I denne fase skal rådgivere og bygherre naturligvis også være aktivt med og må forvente at skulle levere med- og modspil til entreprenørens forslag. Vil man f.eks. acceptere en anden kvalitet for at holde sig under budgettet, eller for at få et lavere CO2 forbrug?” siger programdirektøren.

Rolf Simonsen forklarer videre, at vejledningen slutter ved indgangen til udførelsen, hvor der typisk tegnes en entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør.

”Men selvom udførelsen foregår efter de vante spilleregler, er grundlaget for en god proces lagt i de foregående faser, hvor der er opbygget stærke relationer mellem bygherre, rådgivere og entreprenører og samarbejde og dialog mellem parterne allerede er i gang,” fortæller Rolf Simonsen.

De sidste mellemregninger

Rolf Simonsen og Simone Kongsbak oplever, at der er god energi i projektgruppen og rigtig mange gode råd og input til, hvordan entreprenørinddragelsen bliver en værdiskabende proces.

”Vi hører de gode erfaringer fra alle sider. Den tidlige inddragelse af entreprenørerne har et kæmpe potentiale for både at give bedre projekter og for en smidig byggeproces uden store konflikter. Nu skal vi bare have lidt flere af de afgørende mellemregninger på plads, så vi kan udkomme med en vejledning med gode råd til, hvordan man sætter projektet op, finder de rette parter og får mest mulig værdi ud af entreprenørens medvirken i udviklingen af projektet”, slutter Rolf Simonsen.

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke