Bygherrens betydning for samarbejdet om de digitale teknologier i byggeprojektet

Hvordan får man et byggeri til rette tid, pris og kvalitet ved aktivt at bruge de digitale muligheder til at styrke samarbejdet? Det har man søgt svar på i demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem. Ved et seminar den 15. marts kan du høre Værdibygs Stephan Sander og andre medlemmer af konsortiet fortælle om, hvilken rolle bygherren spiller i den proces.

Konsortiet bag demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem har igennem det sidste halvandet år arbejdet med at finde konkrete løsninger på en af de store aktuelle udfordringer i byggeriet: Hvordan man bliver bedre til at dele digitale data på tværs af projektets parter.

”I demonstrationsprojektet er der blevet gjort en stor indsats for at anvende data og skabe en samarbejdsmodel, der sikrer alle parter en løbende indsigt i den økonomiske udvikling, fremdriften og konsekvenserne af designvalg i projektet,” fortæller seniorprojektleder i Stephan Sander, som har repræsenteret Værdibyg i konsortiet.

Den 15. marts stiller han sammen med repræsentanter fra de andre deltagere i konsortiet skarpt på den afgørende rolle bygherren har i at styrke samarbejdet om de digitale teknologier i byggeprojektet.

Bygherren skal sætte sig i spidsen

Hvis man som bygherre ønsker at indfri de potentielle gevinster, som brugen af digitale teknologier frembyder, er der ifølge Stephan Sander to ting, man skal gøre: Man skal sætte sig ind i, hvordan man får identificeret de dele af ens byggeprojekt, hvor man særligt kan høste gevinster af digitale teknologier. Og så skal man tilegne sig viden om, hvordan man får samarbejdet om de digitale teknologier til at fungere mellem projektparterne.

”Bygherrer, der ønsker at rykke sig inden for det her felt, skal blive klogere på de to områder, hvis de skal kunne påtage sig ansvaret for at processen sættes i værk og sikre, at den er tænkt ind i projektet så tidligt som muligt,” udtaler seniorprojektlederen.

Styrkelse af beslutningsgrundlag og samarbejde

Stephan Sander fortæller, at der i projektet har været udført økonomiberegninger med betydeligt højere frekvens end normalt. Beregningerne har været baseret på mængder fra BIM-modeller, og informationerne er visualiseret i dashboards.

Det har givet parterne i projektet værdi i form af et opdateret overblik over projektets økonomi og udvikling – hvilket var et udtalt ønske fra bygherre. Men det har også udfordret bygherres rolle i projektet.

”Det har krævet stort nærvær og engagement af os som bygherre, og vi har skullet forholde os til nye værktøjer og arbejdsmetoder. Til gengæld oplever jeg, at både samarbejdsformen og teknologien har skabt værdi for projektparterne. Vi har som bygherre fået et bedre beslutningsgrundlag tidligt i projektet og en langt mere kvalificeret dialog med både rådgiver, entreprenør og brugerne på institutionen. Hvis jeg kunne bestemme, gjorde vi dette på alle vores projekter,” udtaler Marianne Madsen, udviklingskonsulent hos bygherren LIVSVÆRK.

Fakta om projektet

Demonstrationsprojektet Bagsværd Observationshjem er støttet af Social- og Boligstyrelsen og Realdania og er en del af Initiativ 4 under den nationale Strategi for digitalt byggeri. Demonstrationsprojektet løber indtil medio 2022. Konsortiet bag demonstrationsprojektet består af LIVSVÆRK, Bauherr, HD Lab og Værdibyg.

Flere nyheder

Foto af forsker til Mød forskerne! arrangement af VærdibygDI Byggeri

Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt og værdiskabende byggeri. Se eller gense Mød forskerne!

/
Torkil Schrøder-Hansen fortalte ”Om forhandlingsmetoder til et mere effektivt ...
Foto af Værdibygs chatbotVærdibyg

AI skal lette adgangen til Værdibygs vidensbank

/
Værdibygs chatbot giver dig hurtige konkrete svar på konkrete ...
Byggeplads ved Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Millionstøtte til Værdibyg: Fokus på små projekter og grøn omstilling

/
Værdibyg har modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke