Last Planner System 

Formålet med Last Planner System er at skabe bedre forudsigelighed og pålidelige tidsplaner, der holder i praksis. Midlet er inddragelse af de personer, der faktisk udfører arbejdet. Resulta- tet er bedre kommunikation, overblik og flow, hvilket igen medfører bedre overholdelse af tid, bedre økonomi, bedre sikkerhed og større arbejdsglæde. Denne guide beskriver kort, hvordan de forskellige planlægningsniveauer fungerer i praksis.