Om Lean Construction-DK

Lean Construction-DK arbejder med at udbrede og implementere Lean Construction i dansk byggeri og at udbrede både danske og internationale erfaringer om den trimmede byggeproces.

Lean Construction-DK er d. 1. januar 2020 overgået fra at være en forening til at være et netværk under Værdibyg. Netværket arbejder for at trimme byggeprocessen, og er samlingsstedet for de danske aktiviteter for Lean Construction/Trimmet Byggeri.

Lean Construction-DK arbejder med at udbrede og implementere Lean Construction i dansk byggeri og at udbrede både danske og internationale erfaringer om den trimmede byggeproces.

Lean Construction-DK henvender sig til alle aktører i byggeprocessen, og medlemmerne tæller både store og små virksomheder indenfor en række brancher; bygherrer, rådgivere, entreprenører, leverandører, producenter, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Netværket udarbejder vejledninger og kurser om forbedring af produktivitet og samarbejde i byggeprocessen.

Herudover arrangerer netværket medlemsmøder om aktuelle problemstillinger og udfordringer i byggeprocessen. Møderne afholdes enten som oplæg fra inviterede eksperter eller som diskussions fora, hvor medlemmerne sammen diskuterer og udvikler forståelsen for byggeprocessen.

Lean Construction-DK er forankret som netværk hos Værdibyg, med seniorprojektleder Morten Skaarup Jensen lcdk@leanconstruction.dk som kontaktperson.

Rapport: Barrierer for bedre byggeprocesser (pdf)

Lean Construction-DK er et netværk for virksomheder i byggeriet som har, eller ønsker værktøjer til at implementere og/eller fremme lean construction i sine byggeprocesser. Meld dig ind og vær med til at sikre en fortsat udvikling af lean construction i den danske byggebranche