Vidensflow mellem projektering og udførelse

Denne publikation giver anbefalinger og ideer til at skabe øget forståelse og bedre kommunikation mellem de projekterende og de udførende. Anbefalingerne er udviklet i samarbejde med ConTechLab.

Publikationen er resultatet af et pionerprojekt, som ConTech Lab og Værdibyg har gennemført i fællesskab. Projektet har undersøgt, hvordan man kan skabe bedre kommunikation mellem projektering og udførelse. I publikationen bliver de udfordringer, som er identificeret i løbet af projektet, behandlet og omsat til løsningsforslag og anbefalinger.

Publikationen formidler anbefalinger og ideer, der er udviklet i løbet af projektet fra flere to vinkler:

  • Sammenfatning af konkrete udfordringer og anbefalinger, som pionerprojektet er stødt på
  • Beskrivelse af, hvordan man gennemfører et workshopforløb, der styrker vidensflowet mellem projektering og udførelse på et byggeprojekt

Inspiration til at forbedre vidensflowet mellem projekterende og udførende

Publikationen præsenterer ikke fyldestgørende løsninger på alle udfordringerne. På den enkelte byggesag vil der altid være konkrete dilemmaer, som projektpartnerne skal tage stilling til. Denne publikation sigter i stedet mod at give inspiration til, hvilke udfordringer man skal være særligt opmærksom på, og hvilke processer der kan sikre en bedre dialog og forståelse mellem parterne for i sidste ende at forbedre vidensflowet mellem projektering og udførelse

Målgruppe

Denne publikation henvender sig til projektledelsen hos både den projekterende og den udførende part. Begge kan være initiativtagere til at gennemføre en workshop, som beskrevet i denne minivejledning. På den måde skabes en bedre overlevering af viden og tegningsmateriale fra projektering til udførelse, hvilket er med til at skabe en fælles forståelse af projektet, afklare misforståelser og skære unødigt spild fra byggeprocessen.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke