Forskning og uddannelse i byggeriets processer

Rapport om forskning og uddannelse i byggeriets processer

Mere innovation i byggeprocesser

Byggeriets parter oplever, at graden af innovation i byggeriets processer er utilstrækkelig i forhold til den betydning byggeriet har for både samfundet og samfundsøkonomien. Det står desværre klart, at byggeriets processer som forsknings- og uddannelsesemne ikke er prioriteret. Der er brug for, at byggeriet fornyer sig – som i andre sektorer – og dette kræver en øget forsknings- og innovationsindsats indenfor byggeriets planlægnings- og produktionsprocesser. Branchens virksomheder har et markant behov for proces- og ledelseskompetencer hos de nyuddannede, som ikke bliver mødt i de uddannelsesopbygninger, vi ser i dag. Der forskes forsvindende lidt i emnet, og dermed tilføjes der meget lidt ny viden til branchen. Viden, som ellers er helt afgørende for, at byggeriet kan leve op til sin samfundsmæssige forpligtelse til at bidrage til produktivitet og innovation bl.a. ift. den bæredygtige omstilling.

Forskning og uddannelse i byggeriet skaber bedre samspil

Værdibyg har udarbejdet denne rapport som en del af et større initiativ, hvor byggeriets parter lægger op til drøftelser og handling for at skabe flere muligheder for at få forskning og uddannelse i byggeriets processer samt et forbedret samspil mellem universiteter, uddannelser og praksis. Vi håber, at vi kan starte en dialog og proces for at få styrket forskning og uddannelse i byggeriets processer og skabe bedre muligheder for værdiskabende samarbejder mellem forskning, udvikling og byggeriets virksomheder.

Rapporten består af tre dele:

  • Del 1: Fakta – Kortlægning af omfang og art af universiteternes forskning og uddannelse indenfor byggeriets processer.
  • Del 2: Behov og barrierer – Branchens og virksomheders behov for øget forskning og uddannelse i byggeriets processer – og hvad der udfordrer universiteterne.
  • Del 3: Løsninger – Anbefalinger til konkrete indsatsområder, som kan føre til mere forskning og uddannelse i byggeriets processer.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke