Projektudvikling med tidlig

Projektudvikling med tidlig entreprenørinddragelse

Vejledningen “Projektudvikling med tidlig entreprenørinddragelse” giver anbefalinger til, hvordan bygherren kan tilrettelægge og gennemføre en fælles projektudvikling, hvor entreprenørens kompetencer bringes i spil gennem en tidlig inddragelse.

Denne vejledning beskriver, hvad tidlig entreprenørinddragelse indebærer, hvilke opgaver det omfatter, og hvilke kompetencer det kræver. Ved at involvere entreprenører tidligt kan de bidrage med viden om priser, bæredygtighed og byggeprocesser, hvilket forbedrer både tid og økonomi, samt øger projektets kvalitet og bæredygtighed og reducerer risikoen for konflikter i processen.

Optimér byggeprojekter med tidlig inddragelse af entreprenører

Tidlig entreprenørinddragelse er en løsning på mange af byggeriets udfordringer. Samarbejdsformen giver færre konflikter, effektiv projektering med færre tilbageslag og højere produktivitet i udførelsesperioden. Denne vejledning besvarer centrale spørgsmål: Hvor langt skal projektet være, når entreprenøren inddrages? Hvordan og med hvad skal entreprenørerne bidrage i de tidlige faser? Hvordan sikrer man incitamenter, der understøtter samarbejde og god prisdannelse?

Hvem henvender vejledningen sig til?

Vejledningen præsenterer modeller, opmærksomhedspunkter og værktøjer til bygherrer, rådgivere og entreprenører, som ønsker at optimere byggeprocessen gennem tidlig entreprenørinddragelse. Den fokuserer på offentlige projekter, men er relevant for alle typer projekter.

Ved lanceringen af vejledningen delte bygherrer, rådgivere og entreprenører deres erfaringer med tidlig entreprenørinddragelse. De gav indsigt i, hvordan samarbejdsformen fungerer i praksis og dens fordele og udfordringer.

Ved at integrere entreprenørernes kompetencer tidligt i projekterne opnås forbedringer i tid, økonomi, kvalitet og bæredygtighed. Denne vejledning tilbyder en struktureret tilgang til at udnytte tidlig entreprenørinddragelse og de nødvendige skridt for at gennemføre samarbejdsformen succesfuldt.

Se præsentationer fra lanceringsarrangementet

Herunder kan du se fire præsentationer fra lanceringsarrangementet for vejledningen:

Introduktion af vejledningen

Herunder kan du se Simone Kongsbak, partner og COO, Smith Innovation give en introduktion til vejledningen.

Bygherrens erfaringer

Herunder kan du se Lasse Baatrup Laursen, projektleder i Bygningsstyrelsen, fortælle om motivation og gevinster ved tidlig entreprenørinddragelse.

Rådgiverens rolle

Herunder kan du se Rolf Martin Sørensen, arkitekt ved Hoff & Sørensen arkitekter, fortælle om rådgiverens rolle ved tidlig entreprenørinddragelse.

Entreprenørens opgaver

Herunder kan du se Christian Bay Dietz, afdelingschef og Jan B. Stephansen, projektchef i Elindco, fortælle om entreprenørens opgaver ved tidlig inddragelse.

Fakta

Projektet er støttet af den filantropiske forening Realdania

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke