Projektgennemgang

I denne vejledning folder vi roller, regler og muligheder ud fra AB18 og ABR18, hvori projektgennemgangen er gjort til en obligatorisk kvalitet.

Vi beskriver ikke projektgennemgangen som et enkeltstående overleveringsmøde, men som en fortløbende proces bestående af en række møder og aktiviteter, der giver mulighed for, at alle involverede parter opnår en fælles forståelse af projektet.