Projektgennemgang

I denne vejledning folder vi roller, regler og muligheder ud fra AB18 og ABR18, hvori projektgennemgangen er gjort til en obligatorisk kvalitet.

Vi beskriver projektgennemgangen som en fortløbende proces bestående af en række møder og aktiviteter, der giver mulighed for, at alle involverede parter opnår en fælles forståelse af projektet.

I AB18 og ABR18 er projektgennemgangen gjort til en obligatorisk aktivitet – med krav til deltagerkreds, form og indhold. I denne vejledning folder vi roller, regler og muligheder ud. Vi beskriver ikke projektgennemgangen som et enkeltstående overleveringsmøde, men som en fortløbende proces bestående af en række møder og aktiviteter, der giver mulighed for, at alle involverede parter opnår en fælles forståelse af projektet.

Vejledningen er fokuseret på bygge- og anlægsprojekter i fag-, hoved- eller storentrepriser.

Projektgennemgangen skaber fælles forståelse

Projektgennemgangen er en af de vigtigste aktiviteter i bygge- og anlægsprojekter. Det er en enestående mulighed for, at parterne i et projekt kan tale sammen, inden udførelsen går i gang. Her drøftes både risiko, udfordringer og uklarheder, som ellers koster mange ressourcer, hvis de skal løses, når vi står på byggepladsen, og sagen buldrer afsted.

For at få mest ud af projektgennemgangsmøderne kræver det, at alle parter har forberedt sig på dialogen. Bygherren skal synliggøre sine mål og overvejelser, rådgiverne skal være konkrete i deres fremlæggelse, og entreprenørerne skal have sat sig ind i projektet.

Projektgennemgangen giver mulighed for, at byggeriets parter opnår en fælles forståelse af projektet, og samtidig giver det en mulighed for, at entreprenøren kan præge projektet ved at påpege uhensigtsmæssigheder. Målet er at afdække og håndtere risici, inden arbejdets udførelse påbegyndes.

Projektgennemgang sikrer en god byggeproces

Det giver mening at gøre noget ud af projektgennemgangen, da det er det økonomisk set mest hensigtsmæssige tidspunkt at foretage de nødvendige justeringer af projektet. En grundig og velgennemført projektgennemgangsproces sikrer en god byggeproces, minimerer risici og skaber værdi for alle parter i projektet.

Målet er at afdække og håndtere risici, inden arbejdets udførelse påbegyndes. Projektgennemgangen skal også være med til
at skabe fælles ejerskab for projektet, smidiggøre byggeprocessen, forbedre arbejdsmiljøet og forebygge tvister og konflikter undervejs. Alt dette bidrager til en større budgetsikkerhed for bygherren.

Dagsordener, paradigmer og baggrundsmateriale til projektgennemgang

I bilagene findes dagsordener, paradigmer og eksempler til projektgennemgang.

Mere viden om kvalitetssikring

Se alle Værdibygs vejledninger om kvalitetssikring

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke