Kvalitetssikring

Denne vejledning giver anbefalinger til planlægning og prioritering af kvalitetssikring, herunder hvordan kvalitetssikringsprocessen og samarbejdet tilrettelægges, organiseres og udføres. Vejledningen klarlægger kvalitetssikringsprocessens indhold og omfang og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan de forskellige aktiviteter udføres i praksis.