Kvalitetssikring

Denne vejledning giver anbefalinger til planlægning og prioritering af kvalitetssikring, herunder hvordan kvalitetssikringsprocessen og samarbejdet tilrettelægges, organiseres og udføres. Vejledningen klarlægger kvalitetssikringsprocessens indhold og omfang og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan de forskellige aktiviteter udføres i praksis.

God kvalitetssikring bidrager til, at det endelige byggeri lever op til det ønskede kvalitetsniveau. Samtidig sparer en god kvalitetssikringsproces de involverede parter for mange konflikter og ekstraudgifter, fordi mulige fejl, mangler, ukoordinerede grænseflader eller uklarheder opdages, inden det bliver dyrt at rette op på.

Med denne vejledning sætter vi fokus på den værdi, som den gode kvalitetssikringsproces skaber for projektet og de involverede parter – både bygherrer, projekterende rådgivere og udførende.

Kvalitetssikring er en afgørende del af byggeprocessen

Kvalitetssikring er de aktiviteter i løbet af byggeprocessen, som bygherren, rådgiverne og de udførende gennemfører for at sikre, at der er overensstemmelse mellem bygherrens ønsker og det udførte arbejde, og at de gældende regler inden for byggeriet er overholdt. Kvalitetssikring er altså en afgørende del af et byggeprojekt – både nybyggeri, anlægsarbejde og renoveringssager.

Med god kvalitetssikring får man nemlig:

  • Et byggeri, der lever op til forventningerne om funktion, vedligehold og levetid
  • Færre fejl, mangler og svigt. Fejl opdages under projekteringen og ikke under udførelsen, hvilket minimerer risikoen for økonomiske konsekvenser og konflikter
  • Færre overraskelser og færre problemer, og dermed også større chance for rettidig aflevering og ibrugtagning

Undgå fejl på dit byggeri med kvalitetssikring

En god kvalitetssikringsproces kan spare de involverede parter for mange konflikter, hvis fejl opdages under projekteringen i stedet for på byggepladsen. Opstår der
alligevel fejl eller svigt, kan et godt kvalitetsmateriale tydeligt vise, hvor det er gået galt og medvirke til afklaring af eventuelle ansvarsforhold. Identificering af årsagen til en fejl vil ligeledes give mulighed for at tilpasse processen, så fejlen undgås fremadrettet.

Vejledningen er i tre dele:

  • Planlægning og prioritering af den gode kvalitetssikringsproces
  • Kvalitetssikring i byggeriets faser – aktiviteter og roller
  • Tjeklister til bygherren, den projekterende rådgiver og entreprenøren

Vejledningen er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond

Mere viden om kvalitetssikring

Værdibygs Netværk om kvalitetssikring

Alle vejledninger om kvalitetssikring

Download vejledningen her:

Kvalitetssikring (pdf)

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke