Fagtilsyn

Vejledningen indeholder en gennemgang og anbefalinger til, hvordan bygherren, den projekterende rådgiver, entreprenøren og fagtilsynet kan samarbejde om at udføre det værdiskabende fagtilsyn.

Omfanget af fejl og mangler i et bygge- eller anlægsprojekt kan mindskes betydeligt ved et effektivt fagtilsyn, der udføres rettidigt. Herved bliver processen med at afhjælpe fejl og mangler gjort lettere, hurtigere og billigere.

Fagtilsyn er værdiskabende

Fagtilsyn er en helt central opgave i byggeprocessen i forhold til at sikre, at tanker og løsninger fra projektmaterialet udføres som tænkt. Ligeledes kan tvivlsspørgsmål løses effektivt og fornuftigt på byggepladsen.

Når fagtilsynet kommer rundt på pladsen, er det vigtigt, at fagtilsynet er sin rolle og adfærd bevidst. Hvis fagtilsynet er synligt på pladsen, hilser på og også påpeger det veludførte arbejde, åbnes der for en bedre dialog med håndværkerne på pladsen. Det værdiskabende og positive fagtilsyn bygger på et godt samarbejde, så håndværkerne også selv påpeger områder, der kræver særlig opmærksomhed. Det fører også til processer, hvor alle parter aktivt deltager i besigtigelse af f.eks. førstegangsproduktioner for at nå til enighed om den aktuelle udførelse.

Fagtilsynets opgaver

Det er fagtilsynets opgave at føre tilsyn med kvaliteten af entreprenørens materialer, og at arbejdet udføres korrekt og lever op til de stillede krav. Det er også fagtilsynets opgave at kontrollere, om entreprenørens kvalitetsplaner og endelige kontrolplaner foreligger i aftalt omfang og kvalitet. Ligeledes skal det kontrolleres under udførelsen, hvorvidt entreprenørens kvalitetssikring udføres og kontroldokumentation foreligger.

Hvad indeholder vejledningen?

Vejledningen indeholder en gennemgang og anbefalinger til, hvordan bygherren, den projekterende rådgiver, entreprenøren og fagtilsynet kan samarbejde om at udføre det værdiskabende fagtilsyn, der både undervejs i processen kan være med til at mindske omfanget af fejl og mangler, men som i sidste ende også er med til at sikre et veldokumenteret bygge- eller anlægsprojekt. Fagtilsynet er ikke bare en vigtig brik i kvalitetssikringen af et bygge- eller anlægsprojekt – det er også en vigtig funktion, der sikrer at udførelsen sker effektivt.

Vejledninger

Forside af publikationen: Kender du typen?Værdibyg
NY Udbud af rådgiverydelser
NY Bedre Entrepriseudbud
Totaløkonomi i udbud
Brugervenlige kontrakter
Udbud med forhandling
Dialog i udbudsprocessen
Renoveringsstrategi
Gode råd i renoveringsprocessen
Risikohåndtering i renoveringsprojekter
Forundersøgelser i renoveringsprojekter
Håndtering af brugere og beboere i renoveringsprojekter
Samarbejde og kommunikation i renoveringsprojekter
Afleveringsprocessen
Leverandør- og samprojektering
Perspektiver på renoveringsprocesser
Effektiv Prækvalifikation
Afregning af vinterforanstaltninger
Kvalitet som tildelingskriterium
Tidsplanredegørelse

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke