Værdibyg stiller skarpt på nedrivning igen

Værdibygs tre vejledninger om nedrivningsprocessen fik i foråret 2020 en varm modtagelse af hele byggebranchen. Men der er fortsat behov for at undersøge en række udfordringer, og derfor er Værdibyg i samarbejde med Netværk for Nedrivning og med støtte fra Grundejernes Investeringsfond nu klar til at starte et nyt projekt op, der adresserer en række af de konkrete og særlige udfordringer, som praktikerne i branchen oplever.

Nedrivning er et yderst vigtigt led i en renoveringsproces, men nedrivningsbranchen oplever ofte, at området bliver underprioriteret af rådgivere og bygherrer, når der skal planlægges og udbydes opgaver. Sammen med Netværk for Nedrivning satte Værdibyg sig i 2019 derfor for at udarbejde tre vejledninger med anbefalinger til hhv. udbud af nedrivningsopgaver, cirkulær nedrivning og miljøkortlægning. Branchen har siden lanceringen i marts taget varmt imod vejledningerne, men der fortsat et markant behov for anbefalinger til andre nedslagspunkter i nedrivningsprocessen:

”Siden lanceringen har vi oplevet en overvældende interesse fra både praktikere og brancheorganisationer omkring vores vejledninger om nedrivningsprocessen. De er blevet flittigt downloadet, og vi oplever en stor efterspørgsel på fysiske eksemplarer. Derfor er vi glade for at kunne gå i gang med næste etape af den værdiskabende nedrivningsproces, der vil adressere nogle af de andre områder, som branchen har brug for at få afdækket” siger Rolf Simonsen, programdirektør i Værdibyg.

De cirkulære dilemmaer

Sammen med Videntjenesten om arbejdsmiljø, der driver Netværk for Nedrivning, har Værdibyg spurgt netværkets 242 medlemmer om, hvilke udfordringer i nedrivningsprocessen, der fortsat er behov for at adressere med de kommende vejledninger. Tre særlige temaer stod frem, og det cirkulære perspektiv på nedrivningsprocesserne viser sig at fylde meget:

”En af de vejledninger, der er blevet downloadet og efterspurgt flest gange, er vejledningen om cirkulær nedrivning. Det afspejler sig også tydeligt i besvarelserne fra netværket, der ønsker at få gode råd til de beslutninger, der skal tages i processerne, der ofte er vanskelige, fordi de er påvirkede af modsatrettede interesser og faktorer – både i forbindelse med planlægning, udbud og udførelse af nedrivningen. Derfor vil vi fokusere særligt på dilemmaer, der gør cirkulær nedrivning vanskelig” fortæller Rolf Simonsen.

Roller, ansvarsfordeling og samarbejde skal frem i lyset

En af de andre temaer, der også trådte frem i netværkets besvarelser, var behovet for en præcisering af, hvem der skal gøre hvad og hvordan, i forhold til en række centrale områder i nedrivningsprocessen:

”Rollefordelingen opleves ofte som uafklaret og problematisk i nedrivningsprojekter, og derfor er der behov for vi folder opgave- og ansvarsfordelingen ud i forbindelse med planlægning og gennemførelse af nedrivninger eller nedtagninger. Nogle gange udføres nedrivning som en selvstændig entreprise, men ofte som en underentreprise. I andre tilfælde er det bygge-entreprenøren selv, der udtager gamle materialer og komponenter – f.eks. ved renoveringer”, siger Rolf Simonsen, der ser et behov for at tydeliggøre forskellige opgavefordelinger og grænseflader, så byggeriets parter får valgt den rigtige løsning til hvert projekt.

Nedrivningsbranchen er trætte af konflikter

En af de væsentlige udfordringer, som nedrivningsbranchen ofte står overfor i nedrivningsopgaver, er juridiske konflikter mellem de involverede aktører, der er en hæmsko for den gode nedrivningsproces:

”Nedriverbranchen oplever ofte, at samarbejdet mellem rådgiveren og entreprenøren er problematisk, især når det gælder om at beskrive planer for arbejdets udførelse, f.eks. som foranstaltninger til at imødegå særlige risici. Her er det ofte uklart, hvem der gør hvad, og hvordan de forskellige aktørers erfaring og kompetencer kan supplere hinanden. Der er behov for anbefalinger til, hvordan samarbejdet kan styrkes, og hvordan der kan skabes mere klarhed og forventningsafstemning mellem de forskellige aktører” afslutter Rolf Simonsen, programdirektør i Værdibyg.

Projektet forventes at starte op først i 2021, og resultatet bliver 2-3 nye vejledninger, der giver anbefalinger og gode råd til de tre centrale problemstillinger. Vejledningerne udarbejdes i samarbejde med Videntjenestens Netværk for Nedrivning, og vejledningen med fokus på cirkulær nedrivning koordineres med Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB) med løbende sparring og inddragelse af kompetencepersoner. Projektet støttes af Grundejernes Investeringsfond.

Flere nyheder

Jonathan Weimar

Ny digital udgivelse viser, hvordan du plukker de lavthængende grønne frugter i byggeriet

/
Ny digital udgivelse om bæredygtighedstiltag giver konkrete eksempler og ...
BæredygtighedsambassadørJonathan Grevsen

Håndværkerne skal være med til at løfte den bæredygtige indsats

/
Værdibyg og Aarsleff udvikler og afprøver et nyt ...
Lancering af Værdibygs vejledning "Bæredygtighedsledelse".Jonathan Grevsen

Årsrapport 2023

/
Værdibygs årsrapport 2023 er nu tilgængelig. Her får ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke