Den værdiskabende nedrivningsproces

Værdibyg stiller skarpt på den værdiskabende nedrivningsproces med temamøder og workshopforløb i både øst og vest

Hver eneste dag fjerner vi gamle materialer og bygningsdele i forbindelse med renoveringsprojekter eller river hele bygninger ned, for at skabe plads til noget nyt. Nedrivningsprocessen har ofte mindre fokus end de andre processer, og det fører ofte en række konflikter med sig. Det skal være slut, og Værdibyg igangsætter udarbejdelsen af nye vejledninger til værdiskabende nedrivningsprocesser.

En af branchens og nedrivningsprojekternes helt store udfordringer er forventningsafstemning mellem partnerne og uklare retningslinjer. Med forventningsafstemning og en højere grad af gennemsigtighed i processen kan vi komme en stor del af udfordringerne og konflikterne til livs.

Branchen har længe efterspurgt vejledninger med anbefalinger, konkrete råd og tjeklister til processen ved nedrivning. Med støtte fra Grundejernes Investeringsfond igangsætter vi derfor nu udarbejdelsen af en serie vejledninger til nedrivningsprocessen og inviterer til  temamøder og workshopforløb i både København og Kolding.

 

Workshopforløb i København om planlægning og udbud af nedrivning

Vi kigger på processen fra de første overvejelser om en nedrivning til entreprenøren starter på den fysiske nedrivning på pladsen og drøfter bl.a.:

 • Forundersøgelser
 • Arbejdsbeskrivelser
 • Entrepriseformer
 • Udbud af nedrivningsopgaver
 • Tildelingskriterier
 • Verificeringsperiode
 • Faseskift til udførelsesfasen

I workshopforløbet afdækker vi udfordringerne og peger på løsninger, værktøjer og anbefalinger, der kan hjælpe byggeriets praktikere til bedre renoverings- og nedrivningsprocesser og håndtering af materialeressourcer.

Opstart den 26. august, læs mere og tilmeld dig her

 

Workshopforløb i Kolding med særlig fokus på værdien af de tidlige undersøgelser

I forbindelse med nedrivning og miljøsanering er det et krav, at miljøfarlige stoffer kortlægges. Samtidig foretages der ofte en række forundersøgelser inden projektet starter. Denne viden bliver ikke altid videreført i projektet og bliver derfor kilde til konflikter om ekstraarbejder m.v. mellem bygherre, rådgiver og entreprenør. I dette forløb fokuserer vi på, hvordan undersøgelser og kortlægning bliver et aktiv i samarbejdet, så rette viden er til stede, og processerne omkring nedrivningsopgaven sker under hensyntagen til miljø og arbejdsmiljø og med færrest mulige konflikter.

Vi kigger på, hvordan vi får kortlægningen til at være et aktiv i samarbejdet og drøfter bl.a.:

 • Brug af miljøkortlægning og forundersøgelser
 • Detaljeringsniveau i de forskellige projektfaser
 • Omfang og opmærksomhedspunkter i de forskellige projektfaser
 • Håndteringen af ”nye” forhold i udførelsesfasen
 • Proces og ressourcestyring

I workshopforløbet afdækker vi udfordringerne og peger på løsninger, værktøjer og anbefalinger, der kan hjælpe byggeriets praktikere til bedre renoverings- og nedrivningsprocesser og håndtering af materialeressourcer.

Opstart den 4. september, læs mere og tilmeld dig her 

 

Du kan stadig nå at tilmelde dig Kick-off-temamøderne i øst og vest den 24. & 27.  juni.

På temamøderne kigger vi på roller og processer for nedrivning: Hvordan håndterer de forskellige aktører nedrivningsprocessen, hvad oplever de af udfordringer og hvordan løser vi dem sammen? Du får indblik i, hvad hhv. bygherre, rådgiver, entreprenør og nedriver gør sig af overvejelser om nedrivningsprocessen, og hvordan vi spiller bedre sammen i stedet for mod hinanden.

Tilmelding til kick-off i København den 24. juni kl. 9-12

Tilmelding til kick-off i Kolding den 27. juni kl. 12-16

Flere nyheder

Værdibyg

I bygge- og anlægsbranchen er nøglen til fremskridt en konkret tilgang til bæredygtighed

/
Så er det blevet den første december og dermed ...
Medlem af Værdibygs styregruppe Lisbeth Fjordvald (Scandi Byg og Konstruktørforeningen.Scandi Byg A/S

Nyt medlem af Værdibygs styregruppe

/
Der er for nylig blevet føjet et nyt medlem ...
Jonathan Grevsen

Se eller gense Morgenskarp om bæredygtighedsledelse

/
Ved Værdibygs seneste Morgenskarpe morgenmøde blev der leveret ...

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke