Værdibyg får ny formand

Inge Ebbensgaard er netop blevet valgt som ny formand for Værdibygs styregruppe ved et styregruppemøde onsdag den 1. juni. Hun afløser Jan Eske Schmidt, som takker af efter otte år, hvor Værdibyg har markeret sig stærkt og har fået etableret sig som en aktiv, fælles udviklings- og formidlingsplatform i byggeriet. Den nye formand vil fortsætte de gode takter og sikre at Værdibygs vejledninger og viden kommer ud at leve.

Branchesamarbejdet Værdibyg har netop udpeget Inge Ebbensgaard som ny formand for Værdibygs styregruppe. Inge deltager i styregruppen i kraft af sin rolle som chef for byggeri og byggepolitik i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI og overtager formandskabet efter Jan Eske Schmidt, der er videnspartner i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Fortsætter de gode takter

Den nye formand er på ingen måde ny i Værdibygs styregruppe, men har været med siden etableringen af Værdibyg i 2008. Der er derfor heller ikke lagt op til en radikalt ny retning for udviklingsprogrammet, men en fortsat udvikling i den retning, som hendes forgænger har stået i spidsen for.

”Værdibyg har udviklet og markeret sig stærkt de seneste år og har nu en solid formidlings-platform, hvor vejledningerne bliver suppleret af andre formidlingsaktiviteter som fx webinarer, netværk og nyhedsbrev. Det grundlæggende for Værdibyg er at have fokus på de emner, som man kan gøre noget ved. Og mange af vejledningerne har dannet baggrund for bl.a. elementer i AB18-systemet – f.eks. processer omkring Projektoptimering,” siger Inge Ebbensgaard, og fremhæver også udbudsområdet, hvor Værdibyg har udgivet en række vejledninger, der har været med til at flytte branchen mod en mindre administrativ tung, fælles praksis, der tilgodeser begge sider af bordet.

”På den måde bidrager vi til at flytte de større dagsordener i byggeriet, men også i det daglige ved at tilbyde konkrete råd og værktøjer til praksis. Jeg ønsker som ny formand naturligvis at arbejde for, at Værdibyg forsætter dette arbejde med at udvikle byggeprocesserne,” fastslår hun.

Skal skabe virkelighedseffekt

Den nye formand har også sine mærkesager, og det handler i høj grad om, at Værdibygs vejledninger skal bruges i praksis.

”Det er virkelig en styrke, at vejledningerne er skabt af praktikere til praktikere. Det, vi producerer, skal være direkte anvendeligt: Anbefalinger, der fører til nye og bedre måder at agere på, og værktøjer, som man med det samme kan bruge til at skabe værdi i sit byggeprojekt. Det er afgørende, at Værdibygs vejledninger skaber en virkelighedseffekt,” mener hun.

Samler byggeriet

Inge Ebbensgaard fremhæver desuden den gode balance mellem de praktikere, som udarbejder vejledningerne, hvor hele værdikæden er repræsenteret som en af Værdibygs helt store styrker i en branche, der alt for ofte er præget af interessemodsætninger.

”Værdibyg er sat i verden for at samle byggeriet om bedre processer, som både bygherre, rådgivere og udførende vinder ved. Værdibyg startede ud fra den filosofi, at alle så problemerne i byggebranchen, men ingen kunne løse dem alene. Tiden har vist, at den udfordring består, og at den værdi, vi skaber, stadig er nødvendig,” afslutter hun.

Inge Ebbensgaard – CV

Inge Ebbensgaard er chef for byggeri og byggepolitik samt informationschef i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Hun har tidligere arbejdet i en rådgivende ingeniørvirksomhed og har derfor et godt billede af samarbejdsprocesserne i byggeriet. Inge er uddannet cand.merc., og har gennem årene er suppleret uddannelsen med fag fra jura, psykologi og journalisthøjskolen.

Om Værdibyg

Værdibyg er et unikt udviklingsprogram i byggeriet, som finder og udvikler en ny fælles praksis for byggeprocessen på tværs af byggeriets aktører. Bag Værdibyg står brancheorganisationerne BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ Arbejdsgiverne. Med initiativet tager byggeriets toneangivende organisationer fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet.

Værdibygs styregruppe består af en repræsentant fra hver af de seks brancheorganisationer samt medlemsrepræsentanter fra disse.

Værdibyg er et samarbejde mellem:

Ja tak - send mig Værdibygs nyhedsbrev

Få den nyeste viden fra Værdibyg direkte i din indbakke